Voda ispravna za piće

Zbog velike elementarne nepogode koja je pogodila naš kraj u poslednjih 48 sati, došlo je do zamućenosti osnovnog izvorišta za vodosnabdevanje sa vrela Paklje, tako da se sada sirova voda zahvata većim delom sa reke Gradac.

Taj postupak je uobičajen za ovakve situacije. Postrojenje je projektovano za preradu, a osoblje obučeno da upravlja ovim rizikom. Svi fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri vode u distributivnoj mreži su u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Radi što bezbednijeg proizvoda sadržaj hlora je nešto veći od uobičajenog, a kontrola uzorka na mreži i postrojenju je udvostručena. Uprkos velikoj zamućenosti sirove vode, koja je znatno veća nego u vreme velikih poplava 2014. godine, vodu koju koristimo za piće je ispravna!
Poslednja redovna analiza eksterne kontrole Zavoda za javno zdravlje Valjevo izvršena je prema planu uzorkovanja 10.06.2020. godine, a danas 12.06.2020. godine takođe se vrši eksterna kontrola od strane Zavoda za javno zdravlje Valjevo prema odluci Direktora  JKP “Vodovod Valjevo”  i HACCP tima JKP “Vodovod Valjevo”.

JKP “Vodovod Valjevo
 mr Dragan Grujičić
Tehnički direktor

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.