Mionica:BORBA PROTIV VIRUSA KORONE „COVID-19”

Održana sednica Štaba za vanredne situacije opštine Mionica.

Obrazovan Sručno operativni tim za epidemije, kao stručno telo Štaba za  izvršavanje specifičnih zadataka na suzbijanju epidemije Korona virusa.

Aktiviran  Situacioni centar opštine i uspostavljeno neprekidno dežurstvo.

Utvrđen mehanizam komunikacije opštine Mionica sa građanstvom, putem specijalnog kontakt telefona dostupnog 24 časa: 0800 50 50 55 i mejl adrese:¬¬¬¬¬¬ stab@mionica.rs .

Utvrđen mehanizam informisanja javnosti kroz svakodnevno obaveštavanje putem specijane stranice na web sjatu opštine Mionica www.mionica.rs ; društvenih mreža opštine Mionica – fejsbuk i instagram; plakata istaknutih na javnim površinama.

Preduzete protiv-epidemijske mere na sprečavanju Korona virusa putem podizanja zdravstvene kulture građana na najviši mogući nivo kroz: apel građanima da ostanu kod kuće i izbegavaju nepotrebne kontakte za vreme trajanja epidemije, higjensko-profilaktičke mere u vidu pojačane mere higjene u javnom sektoru i apela na pojačane mere lične higjene građana, sprovođenje mera zaštite zdravstvenih radnika, državnih službenika i svih radnika koji dolaze u kontakt sa građanima.

Pokrenut process obezbeđenja zaštitne opreme, lekova i sanitetskog materijala neophodnog za rad zdravstvenih radnika.

Pokrenut proces formiranja volonterskog tima koji će biti na usluzi građanstvu. Prijave dobrovoljaca se ostvaruju pozivom na broj: 0800 50 50 55.

MIONICA:Preduzete mere zaštite od Korona virusa

Štab za vanredne situacije opštine Mionica je povodom proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije održao sednicu u cilju preduzimanja mera zaštite od epidemije Korona virusa.

Predsednik opštine Mionica i komandant Štaba Boban Janković je najpre upoznao prisutne sa preporukama Okružnog štaba za vanredne situacije Kolubarskog okruga koje se odnose na obavezu formiranja Stručno operativnog tima za epidemije, koje će predstavljati stručno operativno telo štaba za izvršavanje specifičnih zadataka na suzbijanju epidemije Korona virusa. Za rukovodioca Tima je imenovan direktor Doma zdravlja Mionica Aleksandar Mišić, zamenik rukovodioca Tima Simović Miško a članovi su lekari ove ustanove Katarina Đukić, Zorica Milovanović Živanović, Marija Radojičić, Miroslav Kuburović, medicinski tehničari Slavko Mešić, Rada Savić i republički sanitarni inspektor Dragana Gođevac.

Takođe, doneta je Naredba da se za vreme trajanja vanrednog stanja aktivira Situacioni centar opštine Mionica. Sa tim u vezi, za vreme trajanja vanrednog stanja svim građanima opštine Mionica je omogućeno da na poseban broj telefona 0800-50-50-55 mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi Korona virusa i odgovore na sva pitanja iz nadležnosti lokalne samouprave, a Opštinska uprava Mionica će obezbediti dovoljan broj zaposlenih za neprekidni rad Centra. Na nivou Opštine biće formiran tim volontera za pružanje pomoći osetljivim grupama stanovništva, pre svega staračkim domaćinstvima u cilju dostave osnovnih životnih namirnica i sredstava higijene. 

Obaveštavanje građana će se vršiti preko zvanične internet stranice Opštine www. mionica.rs, na kojoj će biti objavljivane sve naredbe, preporuke i zaključci Štaba za vanredne situacije opštine Mionica, kao i sve druge mere u cilju suzbijanja epidemije Korona virusa. Određeni su i kontakt telefoni Doma zdravlja Mionica 014/3421-124 i Policijske stanice Mionica 014/3421-321 koji će biti građanima na raspolaganju 24 sata. Kada su u pitanju usluge koje pruža Opštinska uprava Mionica, apeluje se na građane da, ukoliko im je potrebna bilo kakva usluga organa uprave, prvo kontaktiraju telefon 014/3421-211,  jer će se rad organa Opštinske uprave prilagoditi uslovima vanrednog stanja tako da će im biti omogućeno da većinu svojih potreba zadovolje bez dolaska na šalter.

Štab je doneo i naredbu o ograničavanju rada ugostiteljskih objekata na području opštine Mionica na period od 7 do 20 časova svakog dana.

Veće opštine Mionica će opredeliti potrebna finansijska sredstva za nabavku neophodnih sredstava za pojačane mere higijene u javnom sektoru. Janković je posebno naglasio da je potrebno odmah preduzeti protiv-epidemijske mere koje se naročito odnose na podizanje zdravstvene kulture građana na najviši mogući nivo za vreme epidemije i upućivanje apela građanima da ostanu kod kuće i izbegavaju nepotrebne kontakte za vreme trajanja epidemije, uz posvećivanje posebne pažnje osetljivim grupama stanovništva.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.