Vrednovanje i evaluacija rada osnovnih i srednjih škola

Na teritoriji cele Srbije uveliko se sprovode obuke za primenu obrazovnih standarda i buke za proces samovrednovanja u odnovnim i srednjim školama. ŠU Valjevo u decembru je obuhvatila obukama 20 što srednjih što osnovnih škola dok će u janurau biti obuhvaćeno još 40 škola . Kako kaže načelnica ŠU Zorica Jocić u pitanju su tročlani timovi koje čine : direkor škole, predstavnik tima za samovrednovanje i predstavnik tima za kvalitet.

 „ Na obukama glavna je tema uvezanost i medjusobna uslovljenost izmedju samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja. Radi se o tome da se učesnicima još jednom podvuče i svima postane jasno da iste oblasti kvaliteta , iste standarde, koriste kolege u školama, ali i eksterni evaluatori. Raniji pravilnik je revidiran i sada obuhvata šest oblasti vrednovanja sa 24 standarda i 124 indikatora odnosno pokazatelja kvaliteta rada. Oblasti koje se vrednuju su : programiranje, planiranje i izveštavanje, zatim nastava i učenje, obrazovna postignuća učenika,  podrška učenicima, etos , organizacija rada škole upravljanje ljudskim i materijslnim resursima“, objašnjava Jocić .

Kako se moglo čuti najviši nivo ostvarenosti je 4. Obuka obuhvata i uticaje rezultata samovrednovanja odnosno primena na nastavu i učenje. Učesnici mogu da razmene primere dobre prakse , ali je tema i sama metodologija vrednovanja. „Tu su jako značajni akcioni planovi koji treba da sadrže oblast, vreme rada , nosioce aktivnosti , saradnike, monitoring i dokazi uspešnosti. Najveća pažnja posvećuje se timu za kvalitet jer su u njemu predstavnici svih drugih timova. Samovrednovanje i eksterna evaluacija su značajni jer recimo kada se bira direktor škole obavezno se gleda ocena sa evaluacije, ne može direktor koji je dobio jedinicu ili dvojku na organizaciji rada ponovo biti direktor. Kada je u pitanju napredovanje nastavnika , kada se podigne atmosfera, klima u radu škole i nastavnici se angažuju to znači da su oni dali sve od sebe da škola napreduje , a samim tim i oni . Jer ako dobiju zvanje i ispune sve propisane uslove oni dobijaju i veći lični dohodak. Škole koje nemaju takvu atmosferu one ne napreduju. Takodje, kada je u pitanju projektno finansiranje škola i logično je da će veću prolaznost imati škole sa visokim ocenama jer su one pokazale da znaju kako na sprovedu projekte“, objašnjava Jocić dodajući da je cilj svega podizanje standarda koje će unaprediti nivoe znanja učenika i sam rad sa njima.

Istovremeno novine očekuju i predškolske ustanove. Za sada je novi program rada uveden u predškolskoj ustanovi u Loznici , a valjevska PU tim načinom rada po planu bi trebalo da bude obuhvaćena 2022. godine , ali kako se moglo čuti za takve novine treba da bude i pripremljena. Centar svega jeste dete i uključivanje deteta u potpunosti , kroz igru, kreativnost i učenje. Na konstataciju novinara Vamedie da je prisustvovao jednom od dana u predškoskom odeljenju u Valjevu i konstatovao učenje kroz igru i kreativnost, načelnica kaže da na žalost to nije slučaj sa svim PU u Srbiji. „PU u Valjevu dobila je vrlo visoku ocenu kvaliteta rada , ocenu tri, ali nije tako svuda. Suština je okrenutost ka detetu , njegovo izražavanje i negušenje kreativnosti deteta, socijalna razmena, uvažavanje poodice. Na vaspitaču je ne samo da primenjuje program već da program razvija.  Šta je to što je potrebno svakom konkretno detetu i prema njemu razvijati programe ponaosob. Takodje to podrazumeva i uključenje roditelja  koji mogu i svojim predlozima učestvovati u radu, učestvovati u izletima i mnogim drugim stvarima.  Jednom rečju u pitanju je unapredjenje kroz višestruko učešće dece sa svojim osobenostima primereno njihovom uzrastu i razvoju, ali i okruženju iz kog dolazi“, objasnila je Zorica Jocić. 

1 comment on “Vrednovanje i evaluacija rada osnovnih i srednjih škola

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.