Borba protiv multiple skleroze

Povodom obeležavanja Svetskog dana oboleleih od multiple skleroze, a Svetska zdravstvena organizacija je za taj datum opredelila  30. maj u kalendaru zdravlja, održana je tribina Udruženja MS Kolubarskog okruga Valjevo. Smatra se da u Srbiji ima do 10 hiljada obolelih, a da je mali procenat od svega 12% pod terapijom. Ove godine je lista proširena za još 200 pacijenata, a radi se na tome da što više obolelih ima adekvatnu terapiju na vreme. Broj obolelih se na žalost konstantno povećava jer je i dijagnostika znatno poboljšana i dostupnija nego li u prethodnim decenijama, a istaknuto je kao veliki problem to što bolest napada mlade ljudi i vrlo brzo dolazi do invaliditeta koji onemogućava normalan život obolelima.

Dr Mihailo Mirković, neurolog Opšte bolnice Valjevo, u svakodnevnom kliničkom radu sreće se sa ovom dijagnozom koja na žalost pogađa mladu populaciju u najproduktivnijem životnom dobu od 20 do 40 godine života. Oboleli od multiple skleroze se suočavaju sa brojnim problemima nakon dijagnostikovanja bolesti kojoj se ne zna tačan uzrok niti ima potpunog izlečenja.

  • Ovo je bolest koja se sve više istražuje i kojoj se poklanja pažnja. Od kada se ja ovime bavim,a  to je dvadeset godina, mi po prvi put u Valjevu imamo urađen jedan registar i njega ćemo publikovati na evropskom Kongresu za MS u Stokholmu. Za razliku od pređašnjeg stava, sada se smatra da sa terapijom treba krenuti odmah, što pre, dok nemamo oštećenja bele moždane mase i mijelina koji nastaju postuno sušenjem kompletne moždane mase i atrofijom celog mozga. To se sprečava adekvatnom pravovremenom terapijom. Registar bolesnika omogućava precizan uvid kog pola, godišta i u kojoj fazi bolesti se nalaze oboleli – rekao je dr Mirković, dodajući da su savremeni lekovi znatno dostupniji obolelima i da to treba imati u vidu u borbi sa bolešću.

Dr Mirković je istakao kao veoma značajno na vreme prepoznati glave simptome bolesti, a oni su prema statistici koju je radio u najvećem broju slučajeva upravo motorni simptomi, slabost jedne strane tela, nestabilnost, zatim senzorni simptomi, trnjenje polovine tela, vizuelni simptomi, oštećenje vida. Ključno je propznati simptom, javiti se lekaru i početi sa terapijom koja menja tok bolesti. Prevalence koju je dr Mirković obradio je 101 obolelih na sto hiljada stanovnika. U Valjevu svega 19 pacijenata od 125 prima terapiju koja menja tok bolesti i to je porazno u današnjem momentu pored velikog broja lekova i za nisku aktivnost i za visoku aktivnost bolesti, a postoje i lekovi za progresivan tok bolesti, ali još uvek nemamo sistematsko uključivanje pacijenata. 73 žene i 52 muškarca su trenutno u registru koji pokriva Kolubarski region sa dijagnozom multiple skleroze.

Udruženje MS Kolubarskog okruga ima blizu sto članova i za njih organizuje psiho-socijalne radionice kao vid podrške u borbi sa bolešću koja ima više vidova ispoljavanja, a značajno utiče na kvalitet života, te osobe moraju da nauče kako da žive sa multiplom sklerozom. Ovogodišnji moto  pod kojim se obeležava 30. maj glasi “Uđi u moj svet”, a Društvo multiple skleroze Srbije koje se najviše bavi socijalnim aspektom života obolelih dajući tako podršku obolelima i njihovim porodicama.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.