Nema šta da se krije – Vazduh je zagadjen

Aerozagadjenje u Valjevu nije nestalo jer je održana javna rasprava niti jer su stigli praznici. Naprotiv, ovaj problem imao je svoje lice i za vreme praznika kada su se vrednosti PM 10 čestica na skali vrtoglavo pele. 

Državni sekretar u ministarstvu za zaštitu životne sredine Dragan Jeremić kaže da ministartsvo budno prati sve što se dešava u Valjevu po pitanju aerozagadjenja.“Počeo bih od održane rasprave o aerozagađenju u gradu Valjevo. Osim kolega iz Agencije za zatitu žitotne sredine teško da sam koga razumeo. Imena spominjati neću jer ovo nije tema na kojoj treba ukrštati „politička“koplja. Ovaj problem znači život i kao takav ga isključivo gledam. Valjevo  je grad sa veoma povećanim stepenom zagađenja  I kao takav je u samom vhu kada pričamo o gradovima a ovim problemom. Oko toga nema mesta raspravi političarenju ili ne znam čemu. To je tako. Nažalost u Valjevu je i taj problem smešten u domen politike. I da se razumemo ovo nije problem od juče al nije ni višedecenijski problem. Iz godine u godinu (od 2004) stepen zagađenosti jes ve veći.  A zašto? Pa zbog toga što dva ključna faktora zbog čega je vazduh ovakav, grejanje  i saobraćaj , menjaju svoje odlike. Grejanje ( posmatrano iz ugla energenata) menja strukturu odnosno zastupljenost vrsta izvora toplotne energije.  Nekada najprisutniji energent u privatnoj režiji, drvo,  sve više zamenjuje ugalj, koji ne tako davno nije bio uopšte dostupan na tržištu u ovim količinama. Razloga je više. Prvo, drvo kao energent je sve manje prisutan, kako zbog komplikovane upotrebe(stanovništvo je sve starije, a drvo treba seći i pakovati nekoliko puta zašta je potrebna snaga i spretnost)) . Drugo, pojava  peleta  je doprinela smanjenju količine ogrevnog drveta na tržištu.  Ugalj je sve dostupniji i ima ga u velikim količinama po niskim cenama i to posebno onog najnekvalitetenijeg i normalno je da se masovno koristi bez obzira na posledice.  Saobraćaj u zimskim uslovima značajno doprinosi zagađenju. Prvo koristi se vreći broj vozila(hladno, sneg, kiša) nego leti, a drugo vozila se zimi sporije kreću, veće su gužve zbog otežanosti u kretanju, a samim tim i količina izduvnih gasova“, kaže Jeremić.

Ministarstvo zaštite životne sredine je spremno da pomogne i da se vazduh u Valjevu popravi. Da bi se situacija zaista popravila ministarstvo predlaže niz postupaka. Jeremić kaže da akcioni planovi moraju postojati , biti sprovodivi , a potom i realizovani.

„Prvo, procedura nalaže da se uradi Plan kvaliteta vazduha  od strane Grada Valjeva, (on i postoji u nekom obliku, eventualno da se revidira)  da se on usvoji, a onda da se dostavi Ministarstvu. Na osnovu toga se pravi Akcioni plan koji treba da sadrži mere za smanjenje aerozagađenja. Ministarstvo zaštite životne sredie sa ministrom Trivanom je spremno da pomogne ne samo Valjevu već svim gradovima sa ovim problemom. S obzirom da znamo koji su uzroci za povećano zagađenje vazduha shodno tome predlažu se i mere“, kaže Jeremić.

S obzirom da je Jeremić u jednom periodu obavljao dužnost zamenika gradonačelnika u Valjevu vrlo često je u javnosti govorio o ovom problemu i predlagao odredjena rešenja. „Kada pričamo o grejanju ja sam lično, dok sam bio zamenik gardonačelnika,  predlagao nekoliko mera koje treba razraditi. Zamena energenta u toplani. Odavno zastupam tezu da je neophodno ugraditi kotao na biomasu bar od 10 megavata. Shodno razlici u ceni u odnosu na mazut, cena grejanja za domaćinstva bi mogla da bude manja i do 25%  u odnosu na sadašnju a samim tim bi se  smanjila razlika u novcu koju izdvaja jedno domaćinstvo kada se greje na drva ili kada se greje na daljinsko grejanje. Primer da je to tako imate u VII školi. Nek kažu sami koliko štede godišnje posle uvođenja kotla na biomasu u odnosu na prethodni kotao. Pojeftinjenje cene grejanja bi sigurno povećala broj korisnika istog i samim tim bi se individualna ložišta ugasila. Takođe potez sa uvođenjem gasa nije loš, ali ozbiljan je problem što Valjevo nema gasovod što značajno otežava i poskuplljuje  snabdevanje gasom oplane.  Subvencionisanje kotlova na pelet. Potrebno je hitno uraditi analizu koliko i koji korisnici koriste ugalj kao energent. Onda uraditi analizu i omogućiti im na osnovu analize , da nabave kotlove na pelet uz subvencije i grada i države. Oslobađanje građana od obaveze plaćanja priključka i podstanica. Treba naći način i subvencionisati građane da se priključuju na Toplanu. Ili  direktno subvencionisati i samu Toplanu Predlažem da pod hitno iznađemo sredstva da za prvih hiljadu domaćinsava koja se javi značajno subvencionišemo da se priključe na Toplanu.Treba što pre uraditi registar onih koji koriste ugalj ako energent i pomoći im da ga izbace. Saobraćaj! Kao drugi, ali ne i manji problem od grejanja je saobraćajna gužva, veliki broj automobila posebno onih koji koriste  dizel gorivo. Šta je rešenje? Jedno od mera je u domenu Ministarstva . A to je do se donese odluka da se zabrani korišćenje motora kao što je to u Evropi, evenualno jedan stepen niže. Pokazalo se da smo se pretvorili u „vozajuće“ groblje automobila koje se kreće i truje sve oko sebe. U Valjevu uporedo treba da idu dve inicijative. Prva je da se što pre uradi uluca Norveških interniraca, a druga da se u danima kada je  saobraćaj otežan i spor primenjuje izmena saobraćaja u centru kako bi se samnjile gužve a samim tim i zagađenje. Ove mere se moraju što pre precizirati, uz Plan kvalitet vazduha i primenjivati“, kaže Jeremić čije je predloge za rešenje aerozagadjenja u intervjuu na Studiu B gradonačelnik Gvozdenović okvalifikovao kao „medicinski upadljive“.

Do sada lokalna vlast nije izašla sa konkretnim merama dok je prilikom posete direktora Agencije za zaštitu životne sredine jedino pomenut gas kao jedna od mogućnosti. Vreme prolazi , problem se ne rešava konkretnim merama.

„Svako odugovlačenje znači i veći broj obolelih. Ministarstvo zaštite životne sredine je spremno da pomogne. Grad mora doneti odgovarajuće odluke i kontaktirati sa Ministarrstvom i zajedno raditi na tome  da otklonimo taj problem.  NIKO NE SME KRITI PROBLEM KOJI NAS UBIJA. Ali ga ne treba ni zloupotrebljavati. Mere se moraju doneti precizne i jasne. Grad Valjevo pod hitno mora osnovati Radnu grupu koja će saradjivati sa MInistarstvom i koja će predlagati mere i način njihovog sprovođenja. Podvlačim na kraju da oko ovog pitanja se nikada neću baviti politikom niti ulaziti u polemiku sa usijanim i da ne kažem kakvim sve glavama. Isključivo zastupam interese građana Valjeva i  Ministarstva zaštite životne sredine i na tome ću se zadržati. Upozoravam , vremena za reagovanje ima sve manje. Moramo svi raditi u jednom pravcu. A ja ću se potruditi da se što više sredstava obezbedi za Valjevo i rešavanje ovog akutnog problema. Moja deca žive u Valjevu, i kao svi njovi drugari  i udišu taj vazduh. E zbog toga ću tek raditi na tome da se ovaj problem reši uprkos svemu“, zaključuje Jeremić.      

1 comment on “Nema šta da se krije – Vazduh je zagadjen

  1. Brezovice

    Jedni te isti ljudi mlate praznu slamu i bogate se,a gradjani se truju. Nemogu saučesnici trovanja da budu spasioci. Poćuta stručnjak opšte prakse za gradjevinu za ekologiju za defektologiju za MUP …..

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.