Apel za zdravlje gradjana Valjeva (predlog za rešenje)

GO DSS izdao je Saopštenje za javnost u kome se apeluje za zdravlje gradjana. Saopštenje u kome DSS predlaže i rešenje, prenosimo u celosti:

“Poštovani građani Valjeva stvarno je zadnji momenat za hitnu reakciju(gradskih institucija lokalne aktuelne vlasti) radi smanjivanja katastrofalnog aerozagađenja u gradu Valjevu,tačno je da postoji akcioni plan za rešavanje aerozagađenja za period od 2016 godine do 2021 godina i zato je jako čudno da oni koji trebaju da urgentno da rešavaju problem katastrofalnog aerozagađenja u Valjevu neznaju za njega!!! 
Takođe treba reći da u okviru privredno-ekonomaskog plana razvoja grada Valjeva koji je napravila Demokratska Stranka Srbije za period od 2014godine do 2020 godine postoji deo akcionog plana za rešavanje ekoloških problema grada Valjeva sa akcentom na rešavanje problema višegodišnjeg rastućeg aerozagađenja grada Valjeva.
Plan se sastoji od od pet etapa i u svakoj etapi su jasno definisane mere i aktivnosti koje bi se preduzimale za adekvatno i pravovremeno rešenje problema aerozagađenja našeg grada;
-Etapa 1; Uspostavljanje osam mernih punktovana na teritoriji grada Valjeva na kojima bi se nalazili displej-monitori (sa mernim uređajima) na kojima bi građani Valjeva u svakom trenutku mogli da se informišu o koncentracijama (azotnih oksida,sumpornih oksida,teških metala i drugih mikročestica) u vazduhu.( Rok 3meseca)
Građani Valjeva sada nemaju skoro nikakve informacije(nažalost) o aerozagađenju u gradu ,a kada bi imali mogli bi barem da nose zaštitne maske na ustima i koliko toliko spreče udisanje štetnih materija iz vazduha. 
POSLEDNJA INFORMACIJA O KONCENTRACIJI MIKROČESTICA I TEŠKIH METALA U VAZDUHU GRADA VALJEVA JE OBJAVLJENA POČETKOM OVOG MESECA I IZNOSILA 184 MG/PO M3 VAZDUHA ,A (DOZVOLJENA (MDK) KONCRENTRACIJA JE 50 MG/M3 VAZDUHA) I TO U SVIM MEDIJIMA POD NASLOVOM VALJEVO NAJZAGAĐENIJI GRAD U SRBIJI!!!
-Etapa 2 ; Identifikacija i registracija svih aerozagađivača na područiju grada Valjeva od privrednih subjekata do privatnih domaćinstava od strane nadležnih gradskih službi(Ekološke inspekcije ,komunalne inspekcije…)-(rokza završetak etape 3 meseca).
-Etapa 3; Uraditi monitoring i analize(sa Hemijskmi fakultetom iz Beograda,Gradskim zavodom za Javno zdravlje Beograd) i na osnovu toga bi se napravio predlog za rešenje problema za aerozagađenja grada Valjeva(mi smo svojevremeno sami radili neke analize vazduha i sprovodili monitoring u periodu od 2005godine do2007 godine i aerozagađenje je bilo u podnošljivim granicama )-
( rok za završetak etape 4 meseca),
-Etapa 4 ; Ubrzati toplifikaciju pogotovu svih većih privrednih subjekata i javnih ustanova(završiti u roku od 24 meseca), 
-Etapa 5; Naložiti(dati im rok od 6 meseci) ugradnju sistema za prečišćavanje vazduha(prečistač na bazi aero-biofiltracije,separacionim metodama poput adsorbera sa aktivnim ugljem i slično…) svim velikim privrednim subjektima i javnim ustanovama na područiju grada Valjeva za koje se ustanovi da emituju aerozagađivače-mikročestice kao produkte sagorevanja organskih goriva u vazduh,a takođe i svim privatnim domaćinstvima koji iz svojih kotlarnica emituju erozagađivače u vazduh,naravno grad Valjevo bi subvencionisao(donirao) sisteme za prečišćavane vazduha privatnim domaćinstvima sobzirom na aktuelno ekonomsko stanje našeg građanstva-(rok za završetak etape 7 meseci) 
Plan je uradjen 2013 godine uz stručnu pomoć PMF- Hemijskog fakulteta iz Beogradana na čelu sa gospodinom redovnim profesorom doktorom Aleksandrom Popovićem sa katedre za primenjenu hemiju( bio ministar nauke i životne okoline od 2004g. do 2007g.)
Takođe kraju ovoga moramo napomenuti da smo mo prošle nedelje pozvali svo naše članstvo kao i simpatizere da masovno podrže svojim potpisima inicijativu za javnu rasopravu povodom aktuelnog katasrtrofalnog aerozagađenja u našem gradu .
Mislimo da ovo nije politička tema(mada veliku odgovornost za rešavanje ovoga problema snosi aktuelna vlast ,jer se trenutno ništa nepreduzima na rešenju ovoga problema!!!) i netreba na njoj sticati jeftine političke poene ,bez obzira na političku orjentaciju,ovde je u pitanju zdravlje svih nas koje je maksimalno ugroženo, što potvrđuju i statistički podaci koji govore o enormnom porastu obolelih građana Valjeva pogotovo dece od astme i raznih drugih bolesti respiratornih organa .

Sa poštovanjem, GO DSS Valjevo”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.