Za devet meseci izvršenje budžeta 49,71%

imageNa sednici Gradskog veća prihvaćen je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – septembar 2018. godine.

 

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.625.686.139,88 dinara, a ostavreni su u iznosu od 2.026.212.348,36 dinara. U skladu sa Odlukom o budžetu i ostvarenim prihodima i primanjima finansirani su javni rashodi i izdaci grada. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 1.787.427.128,11 dinara od toga iz izvora finansiranja 01 u iznosu od 1.740.389.781,04 dinara, odnosno 49,71%, dok su rashodi i izdaci iz ostalih izvora korisnika budžeta grada realizovani u iznosu od 47.037.347,07 dinara.
Najveći deo tekućih prihoda reaizovan je od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit u iznosu od 963,4 miliona dinara. Najveći udeo u ovim prihodima čine porezi na zarade koji su realizvani 63,85% u odnosu na plan. Sledi porez na imovinu koji j erealizovan sa 63%. Porezi na dobra i usluge ostvareni su sa 63,43%.
Prihod ostvaren od transfera od drugih nivoa vlasti realizovan je u iznosu od 325,3 miliona dinara, prihodi od imovine sa 71,93%, Prihodi od prodaje dobara i usluga sa 74,99%.Prihodi od novčanih kazni 79,79%, mešoviti i neodredjeni prihodi sa 55,62%.
Na strani rashoda, rashodi za zaposlene realizovani su sa 30,37%,troškovi korišćenja roba i usluga 29,48%, sredstva transfera 14,97%, naknade za socijalnu zaštitu 3,14%, ostali rashodi 7,23%. Ulaganja u izgradnju objekata, nabavku opreme i nematerijalne imovine 7,18%.
Gledano po programima najveći procenat izvršenja imaju Skupština grada , redovni troškovi izabranih postavljenih i zaposlenih lica gde u odnosu na plan procenat izvršenja iznosi 83,24%. Sledi razdeo 3 gradonačelnik program 16 politički sistem lokalne samouprave 81,34%. Po visini procenta izvršenja sledi Gradsko veće . S druge strane upravlajnje i održavanje saobraćajne infrastrukture beleži izvršenje od 32,54%, mere podrške ruralnom razvoju 39,70%. Visok procenat izvršenja , kako se može videti u izveštaju imaju izdvajanja za sport, dotacije amaterskim udruženjima.
Izveštaj o izvršenju budžeta za prvih devet meseci tekuće goidne razmatraće odbornici na sledećoj sednici Skupštine grada.
S.V.
 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.