Da budemo prvi u Srbiji

imagePosle mnogo najava pred odbornicima će se naći i informacija o dosadašnjim aktivnostima Radne grupe na projektu formiranja Medjuregionalnog obrazovnog centra u Valjevu. „Bićemo prvi u Srbiji koji će imati jednu ovakvu instituciju“, kaže zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić.

Gradsko veće imenovalo je u novembru 2016 . godine radnu grupu za formiranje Medjuregionalnog informacionog centra sa zadatkom definisanja pravnog oblika, odredivanja oblasti aktivnosti, naziv centra , ciljne grupe idr.
Radna grupa donela je odluku da naziv novog centra bude MOC (Medjuregionalni obrazovni centar( po ugledu na postojeći slovenački (Medpodjetniški izopbraževalni center) u Velenju koji je dobar primer dualnog obrazovanja. Centar koji će biti oformljen u Valjevu imaće objedinjenu nastavu za učenike srednjih škola, saradnju sa privredom u okviru dualnog obrazovanja, pružanje usluga, izvidjenje vežbi za studente i usavršavanje stručnjaka koji već rade u privredi. U novom centru poseban akcenat biće stavljen na softversko inženjerstvo. Kako se navodi u ovoj informaciji u toku su pregovori sa nekoliko fakulteta koji bi učestvovali u radu centra u Valjevu.
„Potrebna je podrška upravo u ovim kadrovima. Poenta je da se ljudi koji završe neke dobro rangirane fakultete vrate u Valjevo. Sada to trenutno ide teško. Mi kao grad ne možemo da se takmičimo sa bogatijim gradovima jer svi idu tamo gde su najbolje plate, ali da zadržimo kvalitetene to bar možemo da pokušamo i moramo to da uradimo“, kaže zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić.

image „Ministarstvo prosvete , nauke i tehnološkog razvoja u potpunosti je podržalo projekat formiranja MOC-a kao pilot projekat u oblasti dualnog obrazovanja i opredelilo sredstva za ovu namenu u budžetu“, navodi se u informaciji.
Forniranje MOC-a je dvogodišnji projekat, a po planu aktivnosti kojije Radna grupa u saradnji sa Ministarstvom prosvete usvojila je predvidjeno :
-osnivanje MOC-a
-opredeljivanje objekta za njegovo funkcionisanje(stari objekat šeste škole)
-izrada plana rasporeda prostorija,
-izrada projektnog zadataka za zamnenu električnih i mašinskih instalacija
-adaptracija objekta za potrebe MOC-a
-nabavka jednog dela opreme,
-završetak kompletnog projekta i stavljanje u funkciju.

„ Ministar Šarčević je bio jasan da MOC treba da zaživi što pre. Projekat je dvogodišnji i nije predvidjeno da bude završeno sve u ovoj godini. Nigde ne kasnimo. Mi ne bi bili Valjevo kada ne bi bilo opstrukcije od onih koji ne razumeju ovakve projekte , ali se nadam da će razum prevladati i da ćemo imati prestižnu instituciju prvi u Srbiji“, kaže Jeremić.

Hodogram MOC-a direktno je vezan za preseljenje škole Milovan Glišić u novi objekat čime bi se oslobodio prostor za implementaciju MOC-a. Uradjen je eleborat tehničke opremljenosti objekta koji je neophodan za nabavku opreme i on je predat u Ministarstvo prosvete. U toku je izrada projekta adaptacije objekta stare Šeste škole za potrebe MOC-a. U sklopu projekta bićepripremljen tenderza izviodjenje radova na adaptaciji objekta.
Po pitanju prvanog oblika ovog centra pripremljen je dopis koji će biti upućen Ministarstvu prosvete u formi inicijalnog akta nakoji će ministarstvo dati svoje mišljenje. Radna grupa predlaže da MOC bude formiran kao Model centar koji će biti nadogradnja postojeće Tehničke škole.
S obzirom na to da se radi o ustanovi koja se osniva u saradnji sa ministarstvom prosvete, finansiranje rada zaposlenih išlo bi na teret ministarstva , a održavanje objekta na teret Grada Valjeva. Predlog je da se projekat finansira sredstvima budžeta grada sa 31,40%, ministarstva prosvete sa 29% i Republike Slovenije 39,60%.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.