Veće postavilo Jerinića

imageNa današnjoj sednici Veća za vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave postavljen Vladan Jerinić. Gradsko veće razmatralo je četiri tačke dnevnog reda sa kojih izveštaj kabineta gradonačelnika prenosimo u celosti:

“Izveštaj sa 30. sednice Gradskog veća održane dana 26.06.2017.god.

UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O POVERAVANjU OBAVLjANjA KOMUNALNE DELATNOSTI LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VALjEVA
Odlukom o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju  na teritoriji grada Valjeva propisan je rok za obavljanje komunalne delatnosti prevoza putnika  na pet godina od dana zaključenja ugovora sa izabranim vršiocima komunalne delatnosti. Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo odluku o produženju roka obavljanja ove komunalne delatnosti u cilju sprovođenja javne nabavke. Donošenjem ove odluke sprečen je diskontinuitet u obavljanju javnog saobraćaja na teritoriji grada Valjeva. Rok je odlukom, po zakonu, produžen do 31.12.2017. do uspostavljanja novog oblika privatno javnog partnerstva koji je novi zakon predvideo.

UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O PRESTANKU PUTNOG ZEMLjIŠTA
Gradsko veće na današnjoj sednici donelo je odluku o prestanku putnog zemljišta kojom je utvrđeno da južni i središnji delovi kat.parcele br. 976/2 KO Rovni upisane u listu nepokretnosti br. 2015 KO Rovni u javnoj svojini grada prestaje da bude putno zemljište – lokalni put iz razloga što je po planskom dokumentu za pojedine delove ove parcele predviđena druga namena i isti se ne koristi za saobraćaj. Predmetni put, ranijim planom predviđen je za izgradnju mini hidrocentrale.

image

RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O UDALjENjU ZAPOSLENOG
Gradsko veće danas je donelo odluku o udaljenju s rada zaposlenog Aleksandra Vujić Subotića, zaposlenog na mestu načelnika Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove. Veće je odluku donelo na osnovu Rešenja Višeg suda u Valjevu kojim je Vujić Subotiću određen pritvor. Udaljenje s rada zaposlenog počinje od 20. juna 2017. godine, dok pritvor traje. Prilikom donošenja ove odluke Gradsko veće pozvalo se na Član 147.stav2. Zakona o zaposlenima kojim je propisano da rešenje o udaljenju s rada donosi poslodavac.
RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNI RAZVOJ, PRIVREDU, URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE
Radi funkcionisanja Gradske uprave, u skladu sa zakonom, Gradsko veće donelo je odluku o postavljenju Vladana Jerinića, diplomiranog pravnika za vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove grada Valjeva. Jerinić je postavljen na period najduže tri meseca počev od dana 27.06.2017. godine.

*Sednici Gradskog veća nije prisustvovao član Veća Borislav Radojičić.”

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.