Valjevu 135 miliona odobreno kroz projekte

imageI pored velike konkurencije grad Valjevo je među najboljim gradovima u Srbiji kad je u pitanju uspešnost apliciranja i dobijanja sredstava kroz projekte. U 2016.  godini zaključno sa prvom polovinom ove godine gradski projekti dobili su zeleno svetlo I od strane domaćih ministarstava u iznosu od 82 miliona dinara, ali I EU u ukupnom iznosu od 49 miliona dinara.

Kako se navodi u izveštaju o radu aktuelne vlasti posebno mesto zauzimaju projekti sa kojima je grad konkurisao od početka 2016. godine do sada. Iako je dobar deo projekata pisan I realizacija počela u prvoj polovini 2016. Godine za vreme prethodne vlasti, dobijeni iznosi ukupno posmatrano, nisu zanemarljivi. 
Vrednost projekata koji su finansirani sredstvima nadležnih ministarstava iznosi 82.888.042,3 dinara sa PDV, dok vrednost projekata koji su finansirani sredstvima inostranih donatora ( Evropske unije, Saveta Evrope, Švajcarske agencije za razvoj, Nemačkog…) iznose 404.458,6 evra ili nešto preko 49.586.624,36 dinara.
PROJEКTI КOJI SU SUFINANSIRANI/FINANSIRANI OD STRANE MINISTARSTAVA REPUBLIКE SRBIJE
1.            Izgradnja saobraćajnica u industrijskoj zoni „Stefil“ u Valjevu
Naručilac: Ministarstvo privrede
Investitor: Grad Valjevo
Ukupna vrednost ugovora: 35.283.168,44 dinara sa PDV-om, od čega 17.641.584,22 dinara je obezbedilo Ministarstvo privrede, a 17.641.584,22 dinara Grad Valjevo /učešće 50% : 50%/.
Ukupna vrednost okončanih radova: 31.206.529,61 dinara sa PDV-om, od čega 14.087.397,98 dinara je obezbedilo Ministarstvo privrede, a 17.119.131,63 dinara Grad Valjevo.
Rok za izvođenje radova:  bio je 45 kalendarskih dana
Radovi završeni: 03.03.2017. godine
2.            Izgradnja dela ulice u industrijskoj zoni „Stefil“ u Valjevu
Naručilac: Ministarstvo privrede
Investitor: Grad Valjevo
Ukupna vrednost ugovora: 19.729.376,46 dinara sa PDV-om, od čega 9.864.688,05 dinara je obezbedilo Ministarstvo privrede, a 9.864.688,41 dinara Grad Valjevo /učešće 50% : 50%/.
3.            Rekonstrukcija fiskulturnog bloka Ekonomske škole „Valjevo“ u Valjevu
Naručilac: Ministarstvo privrede
Кorisnik: Grad Valjevo
Ukupna vrednost ugovora: 7.549.608,00 dinara sa PDV-om, od čega 2.776.537,47 dinara je obezbedilo Ministarstvo privrede, a 4.773.070,53 dinara Grad Valjevo.
4.            Uređenje Parka Pećina faza 2
Projekat je finansiran u potpunosti od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 4.000.000,00 dinara za rekonstrukciju javnog osvetljenja parka Pećina.
5.            Projekat će biti u potpunosti  finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta iz fondova Evropske unije. Radovi na rekonstrukciji otvorenog košarkaškog terena Zdravljak – park Pećina u vrednosti od 7.000.000,00 dinara.
PROJEКTI INOSTRANIH FONDOVA:
Projekti grada Valjeva koji se finansiraju iz fondova Evropske unije
1.            Projekat «Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji ( u toku)
Projekat podrazumeva obezbeđivanje usklađene i smislene implementacije Zakona o socijalnoj zaštiti kroz pluralizam usluga, mehanizme praćenja i kapacitete Grada Valjeva u pribavljanju, upravljanju i nadzoru usluga” i dostizanje odgovarajućih rezultata: R1 – Pružanje usluga kućne pomoći za 70 odraslih osoba sa invaliditetom “, R2 – Izgradnja kapaciteta, uključujući i razvoj preduslova za pluralizam usluga, grada Valjeva, R3 – Uvođenje nezavisnog praćenja i mehanizma za podršku) su međusobno povezani na svim nivoima.
Ukupna vrednost projekta iznosi 140,084.14, evra, od čega je vrednost donacije 123,974.46 evra.
2.            Projekat: „City Walk“ – Gradovi za pešake
Projekat „City Walk“ odnosno „Gradovi za pešake – ka energetski odgovornim mestima: osnivanje pešačkih gradova u dunavskoj regiji“ se realizuje u okviru Inter-regionalnog dunavskog transnacionalnog programa koji se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Projekat traje 30 meseci (od decembra 2016. do maja 2019.) i realizuje ga  konzorcijum od 17 partnera iz Slovenije, Mađarske, Slovačke, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Češke Republike, Austrije i Srbije. Predviđeno je 2,38 miliona evra za saradnju na osnivanju pešačkih gradova u dunavskoj regiji, od čega sredstva opredeljena za grad Valjevo iznose 135.400 evra.
Specifični ciljevi projekta su:
1.            Povećanje bezbednosti transportne mreže u urbanim sredinama i kvaliteta života u urbanim područjuima.
2.            Poboljšanje integrisane upotrebe održivih vidova transporta u urbanim sredinama.
3.            Smanjenje emisije CO2 uzrokovane saobraćajem u urbanim područjima.
U okviru ovog projekta, grad Valjevo će promovisati pešačke i biciklističke staze, biće postavljena nova turistička i druga signalizacija, kao i organizovane mnogobrojne aktivnosti i događaji, sa ciljem da se podigne svest građana o značaju usvajanja zdravih stilova života i kretanja, urbanoj mobilnosti i zaštiti životne sredine.
Projekat: „Razvoj održivih usluga u zajednici na području zapadne Srbije“
U toku je realizacija projekta „Razvoj održivih usluga u zajednici na području zapadne Srbije“ koji finansira Evropska unija. Ukupna vrednost projekta je 140.084,14 evra, od čega je vrednost donacije EU 123.974,46 evra. Grad Valjevo, ovaj projekat realizuje u partnerstvu sa Кaritasom Valjevo, Društvom za cerebralnu paralizu Valjevo i Centrom za društveno ekonomski razvoj iz Jagodine. Projekat  doprinosi uspostavljanju i unapređenju socijalne usluge-pomoć u kući za osobe sa invaliditetom. Projektom je obuhvaćeno preko 80 korisnika ove marginalizovane grupe stanovništva iz gradskog, prigradskog i seoskog područja. Cilj je osnaživanje osoba sa invaliditetom, njihovo uključivanje u društvenu zajednicu i konkretna pomoć stručnog osoblja u procesu prevazilaženja zdravstvenih i drugih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju i zbog kojih im je kvalitet života na veoma niskom nivou.
3.            Projekat: „Nevidljiva deca“
Počela je i realizacija projekta „Nevidljiva deca – Uspostavljanje  nove socijalne usluge za decu sa posebnim potrebama u ruralnim područjima“ koji se sufinansira iz fondova Evropske unije. Nosilac projekta je Centar za socijalni rad Valjevo, a realizovaće se u partnerstvu sa Domom zdravlja „Valjevo“ i gradom Valjevo. Projekat traje 22 meseca, ukupna vrednost projekta iznosi 185.987,34 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 163.668,86 evra.
Ciljevi projekta su:
•             Podrška deci sa smetnjama u razvoju i posebnim zdravstvenim potrebama u ruralnim područjima grada Valjeva kako bi ostvarili svoj pun potencijal kroz socijalno uključivanje.
•             Podrška deci sa invaliditetom iz udaljenih, ruralnih područja grada Valjeva kako bi postigli svoj puni potencijal kroz socijalnu inkluziju “
•             Izgradnja kapaciteta grada Valjeva i gradskih socijalnih i zdravstvenih institucija u cilju implementacije novih socijalnih usluga usmerenih na decu sa smetnjama u razvoju u ruralnim područjima.
Projekti grada Valjeva koje finansira Savezno ministarstvo za privredni razvoj i saradnju Nemačke
1. Savezno ministarstvo za privredni razvoj i saradnju Nemačke je iniciralo projekat Partnerstva održivog razvoja između jedinica lokalnih samouprava Nemačke i jedinica lokalnih samouprava Zapadnog Balkana kako bi razmenom iskustava i znanja implementirali ove ciljeve na lokalnom nivou. Ovaj projekat je podržala organizacija Engagement Global koja koordinira projektom, a njena Servisna služba za jedinice lokalne samouprave jednog sveta (SКEW) pruža stručnu i tehničku podršku.

Valjevo i Fafenhofen su aplicirali 2016. godine za učešće u projektu, a u novembru iste godine i odabrani. Opredeljena sredstva po partnerstvu iznose 10.000 evra (po 5.000 evra za Valjevo i 5.000 evra za Fafenhofen).
Pilot projekat traje 2 godine, a Valjevo i Fafenhofen su se opredelili za projekat „Priroda u gradu- obnavljanje i razvoj zelenih površina“ koji se bazira na cilju 15 iz Agende 2030 (Zaštita i obnavljanje kopnenih ekosistema i promovisanje održivog korišćenja- zemljište u urbanim naseljima, urbani biodiverzitet).
Vrednost projekta 5.000 evra.
Projekti ekspertske podrške:
1. Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi”  se realizuje u okviru zajedničkog projekta Evropske Unije i Saveta Evrope. Grad Valjevo je jedan od dvadeset gradskih i opštinskih uprava koje su dobile ovaj paket podrške koji podrazumeva pružanje ekspertke podrške i stručnog znanja u ključnim prioritetnim oblastima upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi. U toku su obuke na temu vrlo značajnih oblasti: Ocenjivanje, Postavljanje radnih ciljeva, Uspostavljanje i vođenje baze podataka o ljudskim resursima, Stručno usavršavanje i osposobljavanje, Disciplinski i žalbeni postupak, Popunjavanje radnih mesta.
2. U okviru programa “Podrška ruralnom regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ koji finansira Švajcarska agencija za saradnju i razvoj (SDC) u iznosu  od 1,62 miliona CHF, a sprovodi konzorcijum partnera, Niras (Poljska, Danska), Polish rural forum (Poljska) i Partner solution (Srbija), grad Valjevo je konkurisao sa partnerima Кolubarskog, Mačvanskog i Šumadijskog okruga u izradi i apliciranju tri projektne inicijative – partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora.Nakon evaluacije podržane su dve projektne inicijative koje će grad Valjevo sa partnerima realizovati kroz izabrane projektne aktivnosti do januara 2019.godine, i to
1. Projekatna inicijativa „ Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Кolubarskog okruga“ i
2.  Projektna inicijativa „Unapređenje proizvodnje i prerade lekovitoh i aromatičnog bilja i jagodastog voća u funkciji zaustavljanja migratornih procesa i devastacije sela.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.