Praksa uništava gradske ulice

imageNije novina u gradu da na tek izgradjenoj ulici osvanu rupe , izvode se radovi iza kojih stanje nikada više nije i ne može biti prvobitno. Novina u radu komunalnih preduzeća je da od sada JKP Vodovod ima svog posebnog izvodjača radova i više neće čekati na tendere koje je nekada raspisivala Direkcija. Da li asfalt koji se ugradjuje odgovara onome što je potrebno?

Ma koliko grad izdvajao sredstava i ulagao u rekonstrukcije ulica čini se gotovo sudbinski da za manje od godinu dana iste ulice nisu više nove već svaka mora da ima bar dve zakrpe.
Ovo stanje stvari datira oduvek, a prosta je činjenica da u gradu niko izgleda niti prijavljuje radove niti od bilo koga traži saglasnost za izvodjenje radova .
Situacija sa Ulicom Milovana Glišića gde je novi kolovozni zastor uradjen pre nepune dve godine bila je takva da su se odredjeni radovi izvodili više meseci nakon završenog asfaltiranja. Prva pomisao da radove standardno izvodi Vodovod zbog pucanja cevi, pala je u vodu jer je Vodovod decidno tvrdio da oni na tom delu ulice ne rade ništa. U Upravi tada nisu imali uopšte informaciju da se bilo šta radi na toj ulici da bi istragom bilo utvrdjeno da ED Valjevo polaže odredjene kablove. Kako u Upravi niko nije znao , veliko je pitanje bar na prvi pogled , ali na svaki drugi dobijena je informacija da gradu niko to nije ni prijavio.Cela priča završila se tako što je nakon urgencije konačno sve počelo da se privodi kraju pa je na kraju isečeni deo asfalta betoniran pa preko toga presvučen asaltom. Da li ta ulica sada izgleda kao da je nedavno radjena i da su u nju uloženi milioni? Sigurno ne.
Ovakvih priča mogli bismo ispričati gotovo za svaku ulicu , a nauveći broj radova ipak izvodi Vodovod koji reague po prijavljenim kvarovima bilo da se radi o kanalizaciji ili vodovodu. Zbog pucanja cevi pod pritiskom vode dešava se da , kako je objašnjeno, voda pomeri podlogu , tampon, i da dodje do sleganja, potonuća, asfalta kojii potom i puca. Takvi slučajevi zabeleženi su u karadjordjevoj ulici u celoj njenoj dužini upravo u celoj dužini rekonstrukcije. U Karadjordjevoj je, ne treba zaboraviti, pre polaganjja asfalta uradjena rekonstrukcija vodovodnih cevi, odnosno zamena , ali očito ni nove cevi se ne ponašaju drugačije od starih. U Vodovodu kažu da oni moraju da reaguju kada seprijavi kvar , pucanje cevi , ali i da oni ne mogu predvideti koja će cev i kada pući . Trude se kažu, da svoje nove cevi i zamenu rade sinhronizovano sa gradom .

image Ranije je nekadašnja direkcija uglavnom opredeljivala sredstva za popravke ove vrste , a problem je kako je tada navodjeno, bila činjjenica da nijedan izvodjač neće da se javi na tender za krpljenje rupe metar sa metar, nego se čeka da ih ima više kako bi sve odjedanput bile zakrpljene. Sada je došlo do promene u načinu rada jer Direkcija više ne postoji već odredjene poslove Direkcije radi odeljenje za gradjevinsko zemljište i infrastrukturu koje je podao krpljena rupa nakon radova poverilo upravo izvodjaču radova u ovom slučaju Vodovodu. „ Oni sada imaju svog izvodjača radova to je preduzeće Autotransport i oni su dužni da nakon završenih radova sve vrate u prvobitno stanje”, navodi načelnik ovog odeljenja Zoran Trifunović.
Ipak prvobitno stanje nikada nije prvobitno stanje jer u prvobutnom stanju zakrpe nikada nije ni bilo.Kako izgleda na terenu floskula „vraćanje u prvobitno stanje” mogli smo da se uverimo nakon prolaska toplovoda gde su u pojedinimulicama zakrpe postavljene značajno niže od nivoa ulice i postojećeg asfaltnog zastora.
U gradu postoje ulice koje su stare decenijama i gde i pored tretiranja solju i rizlom nije došlo do otvaranja novih udarnih rupa, a imamo situaciju da se na novim kolovoznikm zastorima rupe neprestano pojavljuju i nadležni kažu da je to upravo zbog soli i rizle. Da li je baš tako?

Asfaltna mešavina je mešavina mineralnog agregata definisane granulacije i bitumena kao vezivnog sredstvakoji, u zavisnosti od sastava mešavine, može zauzimati različito količinsko učešće.Razmatrajući varijabilnost komponenti (vrsta i količina) moguće je proizvesti asfalt koji će imati različite osobine – na taj način asfalt je moguće prilagoditi s svakoj individualnoj potrebi i svakom zahtevu. Pojedini zahtevi se determinišu kasnijim uslovima eksploatacije, a to su saobraćajno opterećenje i spoljašnje vremenske prilikekako leti tako i zimi. Iz tog je razloga svakom proizvodnom procesu potrebno posvetiti posebnu pažnju

image

Asfaltne mešavine sačinjava:
−agregat od kamene sitneži veličine zrna od 2,0 do 32 (45) mm koji čini oko¾ asfaltne mešavine;
−kameno brašno iz mlevene kamene sitneži veličine čestica do 0.71 mm pričemu veći deo (60 – 85 %) čini punilo od mineralnih čestica koje su manje od 0.09mm;
− pesak, prirodni ili drobljeni, veličine zrna od 0,09 do 2,0 mm;
−ugljovodonično vezivo (bitumen, bitumenska emulzija, razrđeni bitumen, prirodni asfalt i ređe katran).
Kada je u pitanju procentualni odnos minirelna mešavina čini od 90% do 97%, a vezivo od 3% do 10% sastav asfalta.

Da li po ovoj speciikaciji mi imamo asfaltne zastore u gradu? Ili se praktično koriste minimumi? Dalje sagledavanje tehnologije daje podatke da u zavisnosti od opterećenja koje će asalt nakon ugradnje trpeti odredjuje se i koja će struktura asfalta biti iskorišćena.
Ne valjda I u Valjevu?
Cena diktira kvalitet to smo odavno naučili , niske cene izgradnje definitivno su odredile kvalitet asffalta koji se ugradjuje. Potom debljina asfaltnog zastora kod nas je uglavnom standardizovana na 6cm. Priča o nosivom asfaltom sloju, veznom asfaltnom sloju i krovnom površinskom asfaltnom sloju ostavljena je samo studentima gradjevine i to smera niskogradnje, sve ostalo je kažu praksa.
Ta praksa preti da nas uništi i gle čuda, niko je ne menja. Niko ne prijavljuje niti traži dozvolu za radove, svako radi kako hoće, cena diktira kvalitet. I još se pitamo odkud rupe i pucanja i ni manje ni više kažemo da radimo, gradimo i naravno, vraćamo u prvobitno stanje.

S.V.

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.