Tržišna inspekcija podsetila na Dan potrošača

imageU prošloj godini tržišna inspekcija u Valjevu je po osnovu potrošačkih problema primila 163 podneska, saopšteno je na konferenciji za novinare povodom 15.marta Dana potrošača.

15. mart obeleževa se u svetu kao Dan potrošača , a ustanovljen je odlukom UN i prvi put je počeo nda se obeležava 1983. godine . Tržišna inspekcija ima svoje mesto u nadzoru nad ostvarenjjem prava potrošača. Miloš Filipović načelnik Odeljenja tržišne inspekcije u Valjevu kaže da su valjevski trgovci naučili dosta toga o pravima potrošačamposlendjih godina i da u skladu sa tom činjenicom izlaze u susret potrošačima omogućujući ima da se vrlo brzo učinjena greška ispravi i potrošač ostvari svoja prava. „ Podaci pokazuju da je odeljenje tržišne inspekcije u Valjevu u 2016. godini primilo 163 podneska , postupano po 157, a prosledjeno 6 drugim organima, doneta su 54 rešenja i podneto 54 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Odeljenje tržišne inpsekcije vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa u okviru delokruga svoje nadležnosti po službenoj dužnosti , uzimajući u obzir prijave gradjana koje su u ovom slučaju inicijativa za pokretanje postupka“, kaže Filipović.
On podseća da se potrošači mogu obratiti tržišnoj inspekciji u više slučajeva:
-kada trgovac nije jasno istakao cene na proizvodima i cenovniku usluga
-kada trgovac nije dao račun za kupljenu robu ili izvršene usluge
-kada trgovac ne obavesti potrošača o svojstvima robe ,načinu plaćanja, roku isporuke, o načinu na koji postupa po prigovoru potrošača, ali sve to pre nego što su kupili robu
-kada trgovac obmane potrošača i neistinito prikaže svoj proizvod ili uslugu
-kada se trgovac nasrtljivo ponaša, npr dolazi u stan bez saglasnosti
-kada su gradjani videli da trgovac prodaje maloletnicima alkoholna pića i cigarete
-kada trgovac bezz prethodnog pristanka šalje na ime korisnika SMS poruke,kataloge
-kada trgovac šalje robu koju potrošač nije naručio i traži da istu naplati
-kada se gradjanima trgovac obraća , a nije se tako npredstavio,
-kada daje garanciju za robu koja je kraća od 2 godine
-kada trgovac na izjavljenu reklamaciju ne odgovori u roku od 8 dana
-kada ih je trgovac nezakonito isključio sa distributivne mreže struje , gasa , telefona.
Ipak potrošač se u slučaju kada trgovac nije uvažio po mišljenju potrošača na osnovan prigovor na sabraznost robe ili usluge i odbio njegov zahtev za zamenu , odnosno popravku robe ili povraćaj novca , obraća Udruženju potrošača, a ne tržišnoj isnpekciji.

„ Mi u Valjevu nismo imali drastične slučajeve kršenja potrošačkog prava , ali naravno podaci pokazuju da prijava ima i mi reagujemo po prijavama. Nekada se dešava da sam potrošač ne sačeka zakonsko vreme pa ranije reaguje , a onda u medjuvremenu trgovac reaguje na prigovor i mi tu onda zaključimo da nema posla za nas , ali inspekcije stalno radimo i otvoreni smo za saradnju sa gradjanima“, rekao je Milan Filipović, načelnik odeljenja tržišpne inspekcije u Valjevu.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.