Izabrani suveniri Grada Valjeva

imagePočetkom aprila meseca Turistička organizacija Valjevo je objavila Konkurs za izbor suvenira grada Valjeva. Ovih dana Komisija je završila sa radom i nagrađena su tri predloga.

Komisija za izbor suvenira grada Valjeva je zasedala u sastavu:
• Dušan Arsenić, dizajner – predsednik komisije
• Dušan Jovanović, direktor Moderne galerije
• Ksenija Stevanović, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture
• Gordana Pajić, etnolog, Narodni muzej Valjevo
• Dragica Čanković, direktor Turističke organizacije Valjevo

image Na osnovu prispelih predloga po javnom pozivu, Komisija je u skladu sa uslovima iz javnog poziva donela odluku da se dodele nagrade:
• KAZANČIĆ SUVENIR (autor: Radovanović Nenad, Valjevo) u kategoriji „TADICIONALNI SUVENIR”
• KUTIJA USPOMENA IZ VALJEVA (autor: Ljubica Vasiljević, Valjevo) u kategoriji „UMETNIČKI SUVENIR”
• DEKORATIVNA KUTIJA (autor: Jelena Kostić, Novi Sad) u kategoriji „SAVREMENI SUVENIR”

Na konkurs za suvenir grada Valjeva je stiglo tridesetsedam (37) predloga. Utisak komisije je da su ideje bile na solidnom nivou i da prispeli predlozi nisu u potpunosti ispunili zahtev za suvenir grada Valjeva, da je put do izbora suvenira grada Valjeva dugotrajan i da je ovo početak traženja rešenja za suvenir grada.
Zaključak Komisije da je javni konkurs najpogodnija forma za dobijanje najefektnijih rešenja i da ga treba uneti u Program rada Turističke organizacije Valjevo kao i fond nagrada da mora biti veći zbog stimulacije većeg broja učesnika konkursa.
Kreativnost i maštovitost stvaralaca u produkciji suvenira naročito bi trebala doći do izražaja u korišćenju simbola grada. Tragaće se za novim idejama ali moramo nastojati da neka rešenja postanu trajno opredeljenje.
Tradicija i etnosocijalne osobenosti takođe su jedan od elemenata za identifikaciju tipskih suvenira grada.
U narednom periodu Turistička organizacija Valjevo će se pobrinuti da se nagrađeni radovi nađu u prodaji u suvenirnici grada.

TO Valjevo

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.