„Moj posao-moj izbor“-I

image Valjevo se ne nalazi u zavidnoj situciji kada je zapošljavanje u pitanju, činjenica je koja je svima poznata. Podaci za prvih šest meseci ove godine o kretanju na tržištu rada pokazuju konstantan podatak o preko 8 000 nezaposlenih.

Za prvih šest meseci ove godine po statističkim podacima Filijale za zapošljavanje u Valjevu u evidenciji je 8 303 nezaposlena. Od ovog broja blagu većinu imaju žene kojih je na evidenciji 4447. Novoprijavljenih na evidenciju za prvih šest meseci bilo je 359 od čega su 164 žene dok je sdruge strane iskazana potreba za zapošljavanjem samo 24 radna mesta .
Iako podaci nisu ohrabrujući u istom periodu zaposelno je 1485 osoba od čega 650 žena . od ovog broja njveći broj lica zaposlen je na odredjeno radno vreme 1359 dok je 126 osoba zaposleno na neodredjeno radno vreme. Sa evidencije nezaposlenih filijale zaposleno je 411 osoba od čega su polovina žene.
Doći do zaposlenja nije lako pa su i godine čekanja sve češće potrebne. Naime po trajanju čekanja na zapsolenje 1331 osoba čeka na posao od 3 do 5 godina. Od jedne do dve godine na posao čeka 1312 nezaposlenih . Na posao preko do tri meseca čeka skoro 800 ljudi. Ipak poražavajući je podatak da na posao preko 10 godina čekaju 644 osobe različitih kvalifikacija .
Kada je već reč o stručnoj spremi najviše je onih sa IV stepenom stručne spreme 2 473 od čega je 1540 žena. Sa VI-1 stepenom stručne spreme na posao čeka 336 lica, VI-2 224, s VII-a stepenom na evidenciji je 634 lica dok sa VII-2 stepenom stručne spreme čeka šest osoba od čega su 4 žene.
Izneti podaci odnose se na prvih šest meseci ove godine , ali na žalost statistika ni u drugoj polovini nije zančajno bolja . Iako je sama država finansirala nekoliko projekata zapošljavanja , a potom i lokalna samouprava realizuje LAPZ , cifre se mnogo ne menjaju jer svi pomenuti programi ne predvidjaju ozbiljnije zapošljavanje , bar ne u većem broju.
U odnosu na cifru koja prelazi 8 000 svakako je statistički gledano procenat od stotinak zaposlenih mali i ne može se msatrati većim upehom i velikim pomeranjima po ovom pitanju.
U Valjevu u medjuvremenu nije zabeležen ni dolazak većeg investitora koji bi mogao promeniti sliku zaposlenosti u Valjevu, ali sporadičnih otpuštanja ima i dalje. Ne treba zaboraviti da država predvidja smanjenje broja zapsolenih u prosveti, lokalnoj administraciji i javnim preduzećima. Iako u lokalnoj samoupravi tvrde da broj prekobrojnih zapravo ne prelazi 50 u situaciji kada je svako radno mesto dobro došlo i cifra od deset menja situaciju…(nastaviće se )

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.