Skupština usvojila Zaključak

imageU odgovorima na odbornička pitanja profesor Vladan Kuzmanović naveo da mnoge stvari odbornici nisu razumeli iz postojećih dokumenata. On je ostao pri tvrdnji da je brana bezbedna .Mr Glišić rekao da postoje intersne grupe koje su protiv brane , a Dokmanović ostao pri stavu da sve treba ponovo ispistati te i da brana nije potrebna. Skupština usvojila zaključak kojim je praktično prednost u odlučivanju o brani prepustila državi Srbiji.

” Studija o proceni uticaja na životnu sredinu ne postoji zato što se tada nije koristio termkin studija već je to istraživanje koje se tada zvalo Projekat ekologije i on u sebi sadrži sve odgovore na pitanja stim u vezi koje ste postavili. Takodjue pogrešili ste jer ste pomešali zonu zaštite i grad Valjevo. Zabranjena je gradnja u zoni zaštite , a ne u valjevu kao što su neki rekli ovde. Projekat rušenja za koji ste pitali zašto je radjen je obaveza zakonska čim nešto gradite morate imati i projekat rušenja. Tu se predvidja do koje kote bi došao poplavni talas u slučaju da brana jednostavno u sekundi nestane. Svi vi znate da nije moguće da brana nestane u sekundi , ali to je uzeto kao najgora moguća opcija dešavanja i u takvoj situaciji su izračunati bezbednosni rizici. Nemoguće je da u trenutku nestane brane. Projekat tehničkog osmatranja podrazumeva i opsežna seizmološka istraživanja . Uradjena je serija osmatranja u kojima je praćno sleganje i nije uočeno nikakvo pomeranje.Razmatrana su moguća klizišta , zemljotresi sve što bi moglo da ugrozi ovu akumulaciju”, rekao je prof Vladan Kuzmanović odgovrajući na pitanja odbornika. Kuzmanović je otišao toliko daleko da je objasnio i slučaj brane koji je pomenuo odbornik Milan Marković SNS. On je u više navrata ponovio da Gradjevinski fakultet nema nikakav interes po pitanju brane.On takodje kaže da je struka jedinstvena po pitanju brane i njene bezbednosti izuzev jednog departmana rudarskog fakulteta. “Da li je neko pregledao i izvršio istraživanje onog što su kolege sa tog departmana rekle? Koje kolege su to radile tu procenu? Niko nije radio i postavio pitanje na osnovu čega su ti zaključci izvedeni. Nepoznato je odakle podatak da je prosek gubitaka 57%. Ko je to izračunao kojim osnovom i procedurom?To nigde ne piše”, rekao je Kuzmanović.

Rasprava o brani Rovni pretvarala se u partijske razmirice i netrpeljivost pojedinih partija prema vladajućem SPS-u.A odbornik Bradić nije propuštao priliku da zahvaljujući imunitetu za govornicom ljude naziva “lopurdama” i “kriminalcima”.

Mr Aleksandar Glišić u ime Energoprojekta takodje je rekao da ova kompanija nema interes , ali interes imaju oni koji žele da menjaju projekat kako bi se radila alternativna rešenja. “ovde su za govornicom poručili čak šta bi ko trebao da radi.Pa ko tu ima interes? Mi nemamo. Bilansiranje vode u akumulaciji je pitanje za stručnjake koji se bave bilansima i prognoza protoka vode je za stručna lica , a ne paušalne procene. Ovde se gradi priča o pumpanju vode mimo pravih razloga jer u svetu se radi projekat i insistira na tome na povezivanju vodosistema”, rekao je Glišić.
On je danas odbornicima rekao da Studija o proceni uticaja na životnu sredinu jeste bio uslov za gradjevinsku dozvolu koja je dobijena pre 20 godina. ” tada se drugačije zvala, a vraćanje na početak znači koliziju sa postojećih 20 godina.Mi smo rekli da se što pre završe neke studije kako bi se što pre počelo sa punjenjem. I to su hidro studije . Molim vas pročitajte materijal o uticaju na izvorišta Gradac i Paklje sve je obradjeno i objašnjeno. Zaključeno je da akumulacija nema uticaj na ta vrela”, rekao je Glišić napomenuvši da je neke podatke moguće dobiti tek prilikom punjenja brane.
Skupštinu je demonstrativno napustio odornik marković u trenutku kada je predsednik Jokić stavio na glasanj predlog o prekidu rasprave. Skupština je većinom glasova bila za prekid , a pre kraja rasprave dozvoljeno je da se obrati i prof Petar Dokmanović koji je ponovio da ne postoji razlog da se voda iz brane Rovni pušta za komunalno snabdevanje jer Kolubara B nije napravljena. ” Naše kompromisno rešenje je da ukoliko bude kao zaključak usvojeno naše mišljenje mi ćemo sasvim sigurno dokazati da podzemnih izvora ima dovoljno da bilans vode nije ni približan zamišljenom i dokazaćemo da je priča o gubicima realna”, rekao je Dokmanović.
Na kraju izlaganja on je tvrdio i da postoji podzemna povezanost izvorišta te i da će doći do zagadjenja i pada kvaliteta vode u brani izvorištima nakon tri sušna leta kada nivo vode bude vrlo nizak i voda počne da ponire sa nivoa “bare”. Sam Dokmanović je hza govornicom rekao da će nastaviti da šalju mišljenja pa i republičkim institucijama koje na ta mišljenja ne reaguju.
Pred Skupštinom se na kraju našlo nekoliko zaključaka medju kojima je najveći broj zaključaka predložio odbornik Ljubomir Bradić. medju njima bio je i Zaključak o ispitivanju finansijskog poslovanja preduzeća JP “kolubara”.
Skupština je podržala i usvojila zaključak kojim Skupština podržava državne institucije koje izvode radove i nastoje da obezbede vodosnabdevanje , Skupština podržava tehnička rešenja uz ekonomično i bezbedno korušćenje uz dogovor sa SPC oko postojećih objekata i medjusobnih obaveza.
Praktično objašnjeno Skupština je shvatajući svoje nadležnosti dala podršku državnom projektu i stim u vezi prednost u odlučivanju dala državi Srbiji. rezultat glasanja bio je 23 za , a 8 glasova protiv ovog zaključka. O ostalim zaključcima potom nije bilo potrebe da se glasa.
Skupština se još izjašnjavala o predlogu odbornika Bradića da se premijeru Aleksandru Vučiću uputi predlog da se ispita finansijsko poslovanjue JP “Kolubara”. Za ovaj predlog glasalo je samo 12 odbornika pa pomenuti zaključak i nije usvojen.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.