80 srednjoškolaca na seminarima

imageDo 6. jula, u Petnici su na programu su Letnje škole istorije, društvenohumanističkih nauka, hemije i arheologije. Na seminare je pozvano oko 80 srednjoškolaca iz Srbije i zemalja regiona.

Istorija
Nakon, teorijskog, zimskog seminara, koji je bio posvećen istoriji kao nauci u načelu, cilj letnje škole istorije je da se polaznici upute u bogatstvo tema kojima se istorijska nauka bavi, kao i na vrste izvora koji mogu biti predmet proučavanja. Polaznicima će se ukazati na brojne mogućnosti koje istorija ima pred sobom, i u sadržinskom i u metodološkom smislu, a sa kojima se po pravilu oni neće susresti u okviru redovne nastave istorije.
Polaznici će slušati predavanja na teme iz antičke, srednjovekovne, novovekovne i savremene istorije, koja će ih uputiti u koncepte istorije običnog čoveka, privatnog života, narodne kulture, društvene istorije vojske itd. Posebna pažnja biće posvećena odnosu istorije i nekih drugih društvenih nauka – sociologije, politikologije, arheologije. U biblioteci će raditi na savremenoj istoriografiji i zbornicima arhivske građe. U toku seminara organizovaće se projekcije odabranih igranih filmova nakon čega će polaznici učestvovati u analizama istih iz ugla istoričara. Planirane su posete Arhivu i Muzeju u Valjevu.
Predavači – stručni saradnici dolaze sa Odeljenja za istoriju i sociologiju Filozofskog fakulteta, Instituta za savremenu istoriju, Istorijskog instituta, Fakulteta političkih nauka, Vizantološkog instituta SANU, Arhiva Narodne banke Srbije, i Arhiva Jugoslavije, svi iz Beograda.

Društvenohumanističke nauke
Na letnjoj školi društvenohumanističkih nauka polaznici će raditi dramsku adaptaciju odabranih poglavlja iz knjige Mišela Fukoa “Nadzirati i kažnjavati”. Cilj ovih radionica je upoznavanje, kroz kreativno izražavanje, sa bitnim pojmovima moderne humanistike kroz primere o kojima je Fuko pisao. Pored toga, oni će pripremati teorijske okvire za istraživanja koja razvijaju od prethodnog, zimskog, seminara. Za te potrebe organizovana su različita predavanja iz oblasti socijalne antropologije, psihologije, sociologije, arheologije, istorije, književnosti, dramskih studija i političkih nauka. Na predavanjima će biti obrađene i teme iz metodologije različitih društvenih nauka, odnosa sporta i politike, savremenog pozorišta, socijalne distance… Na kraju seminara održaće se kratke prezentacije u kojima će polaznici govoriti o svojim istraživanjima, nakon čega će, premijerno, biti izvedena dramska adaptacija na kojoj su radili tokom seminara.
Stručni saradnici dolaze iz Etnografskog instituta SANU, Filozofskog fakulteta, Instituta za pedagoška istraživanja, Instituta za savremenu istoriju, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Fakulteta političkih nauka i Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda.

Hemija
Letnja škola hemije realizuje se kroz predavanja i laboratorijske vežbe u okviru osnovnog kursa analitičke hemije.
Cilj seminara je da srednjoškolci savladaju osnovne tehnike rada u hemijskoj laboratoriji, da se upoznaju sa planiranjem i postavkom eksperimenta, prikupljanjem i obradom dobijenih rezultata merenja. Na početku polaznici će se upoznati sa načinom ponašanja i pravilima za bezbedan rad u laboratoriji. Kroz predavanja će podrobnije biti objašnjene kvalitativna i kvantitativna hemijska analiza, elektroanalitičke metode, hromatografija, metode odvajanja smeša i optičke metode instrumentalne analize. Potom će polaznici imati priliku da stečena teorijska znanja, samostalno primene kroz set interesantnih laboratorijskih vežbi. Deo vremena je rezervisan za vežbanje odabranih zadataka iz različitih oblasti hemije koje se obrađuju na seminaru. Stručni saradnici su sa Hemijskog fakulteta BU.

Arheologija
Tema letnje škole arheologije je Formiranje i analiza zbirki materijala. Osnovni cilj seminara je upoznavanje i proširivanje postojećih saznanja polaznika u metodološkim pristupima i okvirima koji se koriste u arheološkim istraživanjima sa akcentom na multidisciplinarni pristup. Ideja je da se kod polaznika razvije svest o načinima i tehnikama kako se formiraju arheološke zbirke i na koji način se vrše osnovne i specijalističke analize materijala. Program se realizuje kroz teorijski i praktičan rad sa akcentom na arheološkim zbirkama osteološkog matrijala sa lokaliteta Jerinin grad u Brangoviću, kao i keramičkog i kamenog materijala sa lokaliteta Petnica – Naselje ispred Male pećine. Stručni saradnici su sa Filozofskog i Hemijskog fakulteta Laboratorije za bioarheologiju Filozofskog fakulteta i Narodnog muzeja u Beogradu.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.