Uknjižili državni stan na sebe

imageBivša direktorka Centra za socijalni rad Kaja Jovanović ne samo da bepravno koristi stan Centra već je isti i pored odluke Direkcije za imovinu koja se tome protivi uknjižila na sopstvenog supruga Miodraga Jovanovića. Poslednjih godina ona plaća kiriju , ali niko ne zna po kom osnovu i kome je plaća. Jovanoviću Centar vratio novac za stan , ali ga je on ipak uknjižio.

Neverovatne situacije zamešiteljstva u Centru za socijalni rad kad je imovina u pitaju gotovo da se graniče sa zdravim razumom. Dok su se valjevski mediji bavili slučajem uzurpacije imovine od strane tadašnje direktorke Kaje Jovanović izgleda da je svima promakao jedan podatak. O čemu se zapravo radi ?
Stan br.11 u ul. Karadjordjeva br 88/2 u Valjevu povr.89,91m2 u stambenoj zgradi Centar je stekao ugovorom o razmeni izmedju preduzeća „Progres“ i CSR 4. maja 2000 godine. Navedeni stan CSR je otudjio po osnovu ugovora o kupoprodaji sa Jovanobvić Miodragom 5. januara 2004. godine . Prilikom prodaje stana, a pre zaključenja ugovora Centar je zatražio saglasnost o prodaji od Direkcije za imovinu , ali kako od iste nije dobio odgovor upućena je urgencija. Ni nakon urgencije nije dobijen odgovor pa se pristupilo navedenom poslu. Obzirom da nije dobijena saglasnost Direkcije , Republika Srbija je pokrenula postupak za poništaj ugovora izmedju Centra i Miodraga Jovanovića inače supruga Kaje Jovanović pa je sud doneo presudu 1.marta 2006. godine kojim se ugovor o kupoprodaji poništava.
Sadašnji direktor Centra Katarina Vlajković kaže : „ Ugovor o kuporodaji je poništen i Centar je morao da Jovanoviću vrati novac i to je i uradjeno. On je novac preuzeo. Republička Direkcija je zabranila prodaju , sud poništio ugovor , ali zaista ne znam kako je taj stan knjižen na gospodina Jovanovića . U listu nepokretnosti br.3705 KO Valjevo stoji da je vlasnik predmetnog stana Miodrag Jovanović iz valjeva , a umesto njega kao vlasnik treba da bude upisana Republika Srbija , eventualno grad Valjevo , a kao nosilac prava korišćenja CSR „Kolubara“ iz Valjeva. Verujte nije za mene pitanje kako je knjiženo kad je ugovor poništen , a novac vraćen “, kaže Vlajković.
Odlukom UO CSR od 25..07.2007. godine imenovana je stambena komisija i ista je obavezana da raspiše oglas kojim poziva zainteresovana zaposlena lica da podnesu zahtev za rešavanje stambenih potreba. Stambena komisija je sprovela postupak u istom je bio i zahtev zaposlene Kaje Jovanović sa kojom je zaključen ugovor o zakupu stana na odredjeno vreme od 4.12.2007. godine u trajanju od pet godina.Ugovor je istekao 2012. godine i sa istom nije zaključen novi niti produžen ugovor o zakupu.

Na logično pitanje kome sada Jovanovićeva uplaćuje kiriju Vlajkovićeva kaže da ona to radi na račun Centra , ali ne zna po kom osnovu. „ Mi moramo prvo da ispravimo greške koje postoje da bismo mogli da rešimo taj problem . CSR podnosi zahtev za to , radimo na tome zaista , te stvari su sada tek otkrivene. Mnogo je toga bilo nepoznato . Na žalost nije ovaj stan naš jedini problem i jedina greška koja je uočena . Tu je najpre morao republički pravobranilac da reaguje , ali učinićemo sve da se ovaj slučaj što pre reši“, kaže Vlajkovićeva.

Podaci pokazuju da u slučaju stana CSR i Kaje Jovanović posla ima i za tužioca , a sasvim sigurno priča se ovde neće završiti bar što se valjevske javnosti tiče jer je ni manje ni više pokazano koliko bahatosti može biti u dobijenoj funikciji . A funkcija je kratkotrajna bude i prodje, krivična dela još neko beleži…

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.