Toplana izmedju suficita i povraćaja PDV-a

imageGradsko veće usvojilo je izveštaj o radu gradske Toplane za 2014 godinu . Po podacima koji su izneti na ovoj sednici Toplana je u prošloj godini ostvarila suficit u poslovanju koji će biti iskorišćen za pokriće dugova iz ranijeg perioda. Trenutno se radi na mogućnostima prelaska sa mazuta kao energenta na gas.

U okviru ukupne grejne površine od 311 035,76 kvadrata u toku 2014. godine Toplana je grejala 4 266 stanova, 407 lokala, 15 objekata povlašćenog prostora i jednog korisnika četvrte grupe.Ukupni ostvareni prihodi u 2014. godini iznosili su 425 766 000dinara i za 10% su manji od ostvarenih prihoda u prethodnoj godini. Kako je navedeno isti su kroz izveštaj prikazani kao poslovni rashodi u iznosu od 372 573 000 dinara , finansijski rashodi od 16 miliona i ostali rashodi 37 miliona dinara . Najznačajnije pozicije pojedinačnih troškova u ukupnim rashodima imaju troškovi materijala odnosno energenata za proizvodnju toplotne energije u ukupnom iznosu od 175 643 000 , troškovi amortizacije u iznosu od 117 416 000 dinara i troškovi plata u iznosu od 51 miliona. Ovo preduzeće završilo je tako prethodnu godinu sa neto dobiti u iznosu od 25 929 000 dinara koji se opredeljuju za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.
U izveštajnom periodu ostvarene su i investicione aktivnosti u ukupnom iznosu od 2 060 000 dinara i odnose se na izmurenje preuzetih obaveza iz 2013. godine . Ukupna iznos investicionih aktivnosti finansiran je iz budžeta grada . Iz sredstava programa KFW- 4 u 2014. godini izgradjeno je 600 m vrelovodne mreže u Karadjordjevoj ulici i 291 m u Ulici Dr Pantića . U prošloj godini na daljinski sistem grejanja priključei su objekti ukupne grejne površine od 9 086,34 kvadrata.
Toplana je u 2014. godini imala 64 zaposlena od čega najveći broj KV i radnika sa SSS po 25 . prosečna neto zarada zaposlenih u toj godini iznosila je 43 258 dinara , a prosečna neto zarada direktora bila je 74 652 dinara.
Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač potvrdio je da je suficit od 25 miliona dinara koji je ostvaren u Toplani proizvod odluke o konsolidaciji preduzeća i ušteda na svakom nivou.
" Trenutno se radi na mogućnosti uskladjivanja postojeće opreme da se može koristiti kao energent gas.Tako da će to biti u drugoj polovini godine poznato koliki su troškovi izrade te projektne dokumentacije i kada se mogu raspisati tenderi za dobavljače sve će biti poznato u drugoj polovini godine. Ovde vidimo da je ostvarena ušteda i vidi se neko smanjenje broja zaposlenih , ali je došlo do odredjenog poremećaja na nivou zarada . Smajenen su zarade KV radnika ,a povećane ovima sa SSS pa je tu proporcija loša i direktoru će biti skrenuta pažnja na to", rekao je Kovač podsetivši da je rad preduzeća ugrožen i rešenjem koje je donela Poreska uprava u Valjevu a u pitanju je povraćaj PDV-a. "Uložena je žalba i ne bih se unapred izjašnjavao o tome već ćemo nakon što žalbeni postupak bude završen znati sve . Mi nismo jedini grad koji ima taj problem već je u pitanju još najmanje deet gradova i nemamo nameru da mi budemo nekakvi zamorčići pa da u tom smislu istrčavamo sa izjavama i predlozima jednostavno kako bude drugima biće i nama ", reko je Kovač.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.