Pregled klizišta

      Нема коментара на Pregled klizišta

imageU skladu sa dopisom dobijenim od Ministarstva energetike i rudarstva, Odsek za vanredne situacije grada Valjeva je pripremio i poslao pregled klizišta na teritoriji Valjeva. Spisak je urađen u skladu sa propisanim procedurama koje je uradilo stručno lice iz Geološkog zavoda Srbije. Do sada je obrađeno 40 klizišta na teritoriji grada Valjeva, od kojih su 23 na seoskom, a 17 na gradskom području.

Vlada Japana je preko UNDP-a (Programa Ujedinjenih nacija za ravoj) donirala sredstva za realizaciju projekta: „Harmonizacija podataka o klizištima i obučavanje lokalnih samouprava za njihovo praćenje“.
Cilj projekta je inženjersko-geološko istraživanje i evidentiranje određenog broja klizišta na teritoriji 27 opština, koje su pogođene poplavama maja 2014. godine. Utvrđivaće se jedinstvena metodologija za istraživanje klizišta i procenu geološkog rizika, izrada geološke karte rizika, stvaranje jedistvene baze podataka o klizištima Republike Srbije, kao i jačanje kapaciteta Ministarstva rudarstva i energetike, Geološkog zavoda Srbije i lokalnih samouprava, s ciljem redovnog praćenja klizišta i smanjenja rizika od geološkog hazarda.
Grad Valjevo

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.