Petnički seminari

      Нема коментара на Petnički seminari

imageDo 28. juna, u Istraživačkoj stanici Petnica na programu su Letnje škole biologije i lingvistike – Škola meteorske astronomije

Biologija

Letnja škola biologije je seminar vežbovnog
karaktera pošto će se polaznici obučavati metodologiji bioloških istraživanja. Cilj je da savladaju osnovne tehnike laboratorijskih i terenskih istraživanja u biologiji. Seminar je koncipiran tako da uključuje setove vežbi iz mikrobiologije, biologije ćelije, fiziologije biljaka, molekularne biologije, floristike, hidrobiologije, entomologije i opštih ekoloških istraživanja.
Polaznici će voditi laboratorijski i terenski dnevnik, a trebalo bi da savladaju i statističku obradu podataka i veštine potrebne za uspešnu prezentacije dobijenih rezultata. Tokom seminara neki od polaznika po prvi put će samostalno realizovati neke od eksperimenata koji se koriste u biološkim naukama.
Polaznici seminara će se upoznati sa biološkom raznovrsnošću okoline IS Petnica, uključujući i raznovrsnost zajednica slepih miševa valjevskog kraja. Terenska istraživanja će biti realizovana u i oko Petničke Pećine, u okolini Petničkog jezera, okolini reka Banje i Pocibrave, kao i u šumskim i livadskim ekosistemima.
Saradnici dolaze sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković“, Medicinskih fakulteta iz Beograda i Kragujevca i PMF-a Novog Sada. Pored srednjoškolaca iz naše zemlje, na programu učestvuju i srednjoškolci iz Makedonije i Slovenije.

Lingvistika

Na vežbovnom seminaru lingvistike (Letnja škola lingvistike), polaznici će slušati predavanja vezana za kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u lingvistici i njenim disciplinama.
Dve velike celine kojima je posvećena najveća pažnja su primena generativističke x-bar(iks-bar) teorije u istraživanjima sintakse i primena eksperimentalnih metoda u psiholingvističkim istraživanjima.
Pažnja će se posvetiti i upoznavanju sa osnovama statističkih metoda obrade podataka koje se primenjuju u savremenim lingvističkim istraživanjima.

Škola meteorske astronomije

Od 20. do 26. juna u Petnici se organizuje Šesta škola meteorske astronomije kao prvi u nizu ovogodišnjih kampova i radionica namenjenih uvodu u meteorsku astronomiju. Škola je koncipirana tako da pruži adekvatan uvod u praktičan rad i eventualno dalje bavljenje meteorskom astronomijom. Pri tome, praktični deo programa realizovaće se naknadno, tokom posmatračkog kampa na Debelom Brdu ( u vreme aktivnosti Perseida) i na radonici za obradu podataka.
U radu škole učestvuje 25 članova Petničke meteorske grupe, zainteresovani polaznici ostalih petničkih programa i članovi Astronomske grupe Društva mladih istraživača “V. M. Manda“ iz Valjeva.
Stručni rukovodilac Škole je Vladimir Lukič, fizičar sa Tehnološkog instituta Stivens iz Nju Džersija.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.