JP “Kolubara” mora da smanji plate

imageJP “Kolubara” po odluci Veća moraće još da smanji zarade zaposlenih. Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač zatražio da se po zaradama izjedanče sa zaradama zaposlenih u gradskoj Direkciji .

Članove Veća iznoseći izveštaj za 2014 godinu direktor JP “Kolubara ” Miodrag Marković izvestio jed aradovi napreduju predvidjenom dinamikom te i da postoje tendencije da će se zbog lepog vremena ići i brže. ” Polazeći od činjenice da imamo redovne sastanke sa izvodjačima stalno dobijamo informaciju da se ide značajno brže. Predvidjeno je da se zatvarači spuste prvog septembra , ali kako stvari stoje to može biti i ranije. Počeli smo sa rehabilitacijom postojećeg cevovoda na deonici Paklje Pećina gde radimo zamenu ventila, šahti i cei gde su dotrajale. Vrednost ovog dela investicije je preko 300 000 evra “, reko je Marković.
Iz budžeta grada Valjeva u prošloj godini za ovo preduzeće opredeljeno je 18,9 miliona dinara i ta sredstva u najvećoj meri odnose se na zarade zaposlenih i funkcionisanje samog preduzeća. JP “Kolubara ima 18 zaposlenih na koje je po izveštaju dostavljenom Veću utrošeno po osnovu troškova zarade , naknada zarade i ostalih ličnih rashoda 24 miliona dinara. Uporedo sa konstatacijom da ovo preduzeće zaista dobro sporvodi projekat izgradnje hidroakumulacije zamenik gradonačelnika Žarko Kovač danas je rekao da su zarade zaposlenih neprimerene vremenu krize i u poredjenju sa drugim javnim preduzećima. Kovač je danas zatražio da se zarade smanje . ” Te zarade se moraju svesti na nivo koji imaju zaposleni u gradskoj Direkciji jer ne možemo dozvoliti da neko sa srednjom školom u ovom javnom preduzeću ima veću platu od inženjera recimo u “Vodovodu”. To zaista nema smisla . Plate se moraju smanjiti na nivo koji ima Direkcija”, rekao je Kovač. Marković je na ovaj zahtev odgovorio da su u 2015 godini plate već smanjene i da su brojni rashodi ukinuti. ” Plate smo već smanjili u odnosu na 2014. godinu. Više nema naknada niti stipendija niti reprezentacije to se može videti u programu poslovanja za ovu godinu koji je Skupština već usvojila”, reko je Marković.

Ipak zamenik gradonačelnika zatražio je dodatno smanjenje. ” Grad finansira plate zaposlenih i po tom osnovu te plate se moraju smanjiti . Ako treba još da se smanje treba ih smanjiti. Ne može ovo preduzeće samo sebi da odredjuje zarade. Kolika plata bude u Direkciji biće i u vašem preduzeću i kraj diskusije”, reko je Kovač.
U izveštaju za 2014. godinu navodi se da je :
-prosečna zarada NK radnika bila 35.760
-prosečna zarada KV radnika 45.600 dinara
-prosečna zarada ranika sa SSS 46.182 dinara
-prosečna zarada radnika sa VSS 75.865 dinara
-plata direktora u 2014. godini bila je 93.046 dinara.

Za rad Nadzornog odbora u 2014. godini ovo javno preduzeće izdvojilo je 306 000 dinara .
S obzirom da je Kovač zatražio smanjenje zarada i njihovo izjednačavanje sa zaradama u gradskoj Direkciji, u Direkciji za urbanizam saznajemo da je prosečna zarada isplaćena u 2014. godini zaposlenog sa SSS 44079,
prosečna zarada zaposlenog sa VCC 61082 dinara, pomoćnika direktora 71647 dinara,
zarada direktora 82627.
Direktor Direkcije Dragan Jeremić kaže da su njihove zarade u ovoj godini još smanjene pa su u 2015 u aprilu isplaćene sledeće neto zarade: VSS- 56869, SSS 40243 dinara, a zarada direktora isplaćena u aprilu neto iznosila je 74 273 dinara.
S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.