Forum mladih Valjeva

imageForum mladih Valjeva je neformalno telo koje deluje pri Centru za kulturu. I za sada ima oko 15 članova: srednjoškolaca, studenata, svršenih studenata.

Ciljevi Foruma mladih se odnose na pružanje podrške mladima u svim oblastima društvenog života, stvaranje pozitivnog kulturnog ambijenta, neformalno obrazovanje i informisanje mladih, podsticanje učešća mladih u kulturnim dešavanjima u gradu.
Radi ostvarenja tih ciljeva, planirano je da:
– organizuju edukativne i informativne programe
– sprovode ankete
– istražuju potrebe mladih
– razvijaju komunikaciju među mladima, kao i između mladih i nadležnih institucija
– sprovode projekte koji će omogućiti mladima da iskažu svoje potrebe
Ćlanovi ovog Foruma smatraju da je postojanje jednog ovakvog tela naročito važno u gradu kao što je Valjevo, gde Kancelarija za mlade već duže vreme ne funkcioniše, a i kada je formalno funkcionisala, to nije bilo na zadovoljavajućem nivou.
„Već smo konkurisali za jedan projekat iz kulture u cilju stvaranja elektronskog časopisa za mlade. Sigurni smo da bismo realizacijom projektnih aktivnosti uspeli da okupimo raznovrsne potencijale i kreativnu energiju mladih na jednom mestu.Jedan od naših slogana je: ,,Osloni se na sebe”. Time ukazujemo na činjenicu da su samo i jedino mladi ti koji nešto mogu promeniti, jedini koji mogu život u gradu krojiti prema svojim željama. Zato i pozivamo što veći broj mladih da se priključi Forumu, da dođe na naše sastanke, da razmenjujemo ideje i da vidimo šta su to ključni problemi života mladih u gradu i da probamo da ih rešavamo, makar da skrenemo pažnju nadležnima i da pokažemo da se mladi bore za sebe i svoje ciljeve…“, kažu u ovom udruženju.
Sastanci Foruma mladih se redovno održavaju svake srede u 20.00 časova u prostorijama Centra za kulturu, koji im i pruža svu potrebnu podršku, a uskoro će biti vidljivi i na društvenim mrežama.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.