Valjevski funkcioneri ne odustaju od stanova?

imagePred odbornicima gradske Skupštine naći će se i odluka o dodeli stanova u zakup na određeno vreme i davanju na korišćenje stanova za službene potrebe izabranim i postavljenim licima, kao i zaposlenima u dve Gradske uprave. Iako u Gradskoj upravi tvrde da je ova odluka potrebna zbog popisa imovine grada ova odluka previše liči na odluku koju je ista Skupština povukla sa dnevnog reda 5.jula 2013.godine. Ironija ove odluke je da argumenti koje su tada dali odbornici grada odbijajući da o tome uopšte odlučuju i dalje stoje.

Valjevska Skupština imaće priliku da donese odluku o rešavanju stambenih potreba zaposlenih u organima Grada Valjeva.odluka predvidja davanje stanova u zakup na odredjeno vreme i davanje na korišćenje stanova izabranim i postavljenim licima kao i zaposlenima u Gradskim upravama. Po ovoj odluci predvidjeno je da u prvom slučaju davanja u zakup gradonačelnik odredjuje komisiju koja će odlučiti o davnju u zakup. U drugom slučaju gradonačelnik odlučuje na predlog službe društvenih delatnosti. Odluka predvidja da korisnici iz prve grupe plaćaju zakupninu dok korisnici kojima budu dodeljeni stanovi za službene potrebe neće plaćati zakupninu već samo komunalije.
Upućeni tvrde da odluka treba samo da definiše mogućnost dodele stanova , ali po svemu sudeći ova odluka ima mnogo dodirnih tačaka sa ranije predvidjenom odlukom o dodeli stanova funkcionerima i zaposlenima u Gradskoj upravi koju je Skupština već jednom odbacila.

Naime 5.jula 2013. godine na predlog Pokreta za Valjevo sa dnevnog reda sednice Skupštine povučena je odluka o rešavanju stambenog pitanja zaposlenih lica u organima Grada. u osnovi sama odluka tada je upućivala na to ko ima pravo da dobije stan od strane grada. U toj tadašnjoj odluci bilo je navedeno ko ima pravo da dobije stan. U toj odluci u članu 2 decidno je bilo navedeno na koga se odluka odnosi. Vamedia je i tada ukazujući da se odluka ne odnosi sao na zaposlene prenela deo iz pripremljenog materijala u kome je stajalo:”

Član 2.

U smislu odredaba ove odluke smatraju se:

– izabranim licima: predsednik Skupštine grada, zamenik predsednika Skupštine grada, Gradonačelnik, zamenik Gradonačelnika i članovi Gradskog veća, a koji su u radnom odnosu u organima Grada,

– postavljenim licima: sekretar Skupštine grada, zamenik sekretara Skupštine grada, načelnici gradskih uprava, zamenici načelnika gradskih uprava, pomoćnici Gradonačelnika, a koji su u radnom odnosu u organima Grada,

– zaposlenim licima: sva ostala lica koja su zaposlena u organima Grada.“

Iz ovog citata jasno se vidi da stanovi nisu namenjeni samo za zaposlena već i izabrana i imenovana lica odbornici su tada smatrali da je neprimereno u vreme krize licima koja imaju visoke zarade omogućiti i korišćenje službenog stana ,a istovremeno tvrdili su i da ne postoji opravdanost same odluke jer se ne radi o recimo poslanicima koji imaju stalna zasedanja pa im je neophodan smeštaj.Tada se moglo čuti da u poslednjih deset godina u Valjevu, nijedan funkcioner nije bio korisnik pomenutih stanova, a s obzirom na tadašnji stav Skupštine, ni u dogledno vreme ne treba ni da bude.
Ironija cele priče zapravo je u tome što se radi o istom skupštinskom sazivu . Dakle u odborničkim klupama i dalje sede3 nljudi kojii su tada 20133. godine smatrali da takvu odluku ne treba čak ni razmatrati pa su glasanjem doneli odluku da se predvidjena tačka povuče sa dnevnog reda.
sada u Upravi tvrde da se radi o popisu imovine i potrebnim odlukama kako bi se zanalo kojii stanovi mogu biti prodatii ipak ova odluka zaista izgleda kao prepisana ranija koja je bila pokušaj da se dodele stanovi.
Ironija je i u tome da se u Valjevu od tada ekonomska situacija kao i u celoj zemlji pogoršala istovremeno i pored promena u kadrovima nije poznato da je neko lice zapravo nastanjeno u nekom drugom gradu , a zaposleno u Valjevu.Šta se onda promenilo?
Na toj Skupštini u julu 2013. godine moglo se čuti i da su gradjani burno reagovali na mogućnost donošenja takve odluke. Nepoznato je iz kog razloga neko misli da će sada donošenje ovakve odluke gradjani pozdraviti kao dobru?

S.V.

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.