Seminari u Petnici

      Нема коментара на Seminari u Petnici

imageOd 19. do 23. februara, u Istraživačkoj stanici Petnica, na programu je pet zimskih seminara za učenike srednjih škola: biologija, matematika, arheologija, psihologija i hemija.

Biologija
Ѕimski seminar biologije organizuje se za srednjoškolce i to one koji su najmanje godinu dana pohađali ovaj program. Teme koje će biti obrađivane usko su vezana za problematiku aktivne zaštite prirode, ali i zaštitu životne sredine.
Polaznici će imati priliku da saznaju na koji način je dabar vraćen u Srbiju nakon iščezavanja ove vrste na našim prostorima, koje aktivnosti se preduzimaju na zaštiti beloglavog supa u Srbiji, koji faktori u najvećoj meri ugrožavaju biodiverzitet svetskog mora, kako modelovati areale ugroženih vrsta i čemu to služi u praksi… Govoriće se i o ciklusu ozona, kao i o efektima višestrukih stresora na model organizme.
Polaznici će slobodno vreme koristiti za rad na predlozima projekata koje će imati priliku da realizuju tokom letnjih kampova.
Saradnici i predavači doleze sa Biološkog fakulteta, Hemijskog fakulteta, Instituta za biološka istraživanja, iz Evropske agencije za hemikalije i Fonda za zaštitu ptica grabljivica.

Matematika
Glavni cilj zimskog seminara matematike za starije polaznike je izbor tema za istraživanja na kojima će raditi tokom letnjih kampova. Polaznici sami predlažu teme za projekte. Zatim se o predlozima diskutuje sa stručnim timom programa matematike, predlažu se dodatna istraživanja, eventualne korekcije, projekat se uobliči i konačno definiše. Što se tiče predavanja akcenat će biti na naprednijim/zanimljivijim temama.
Na seminaru se već tradicionalno organizuju razne dodatne aktivnosti, npr. team-building, problem dana, gledanje matematičkih emisija/priloga/ talk-ova itd.
Saradnici dolaze sa PMF u Nišu i Matematičkog fakulteta u Beogradu.

Arheologija
Zimski seminar arheologije organizuje se za srednjoškolce koji drugu i više sezona pohađaju program arheologije na temu Jedan problem više istraživača.
Programom je zamišljeno da se, kroz niz teorijskih predavanja učesnici upoznaju sa prirodom i načinima realizacije onih istraživačkih problema koji sa sobom nose multidisciplinarni pristup u cilju dobijanja što potpunijeg i tačnijeg odgovora na istraživačko pitanje.
Aktivnosti polaznika i na ovom seminaru će biti usmerene i na definisanje tema i predloga istraživačkih projekata za ovu godinu. Stručni saradnici dolaze sa Filozofskog fakulteta, Arheološkog instituta SANU, Artis centra i Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda i Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva.

Hemija
Cilj seminara hemije je da polaznici čuju predavanja iz različitih oblasti hemije i upoznaju se sa instrumentalnim metodama koje se koriste u hemiji za određivanje strukture, pre svega organskih jedinjenja. Neka od predavanja i vežbi koje će biti prezentovane su: Primena hemije u arheologiji, Hemijska biologija, Osnovi konformacione analize, FTIR spektroskopija i njena primena…
Tokom seminara svaki polaznik će imati priliku da sa rukovodiocem i saradnicima razgovara o svom predlogu za istraživački rad (mogućnost realizacije, metode, potrebna oprema, hemikalije…)
Pored stručnog tima Stanice, u realizaciji programa učestvuju saradnici sa Hemijskog fakulteta i Fakulteta za fizičku hemiju.

Psihologija
I seminar psihologije je posvećen pripremi polaznika za istraživački rad u toku letnjih programa, a što se teorijskog dela tiče – on će obuhvatiti različite oblasti ove nauke.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.