Raspisan konkurs za nagrade Grada

imageSudeći po oglasu objavljenom na gradskom sajtu i u listu Napred i ove godine biće dodeljene nagrade Grada Valjeva najzaslužnijim pojedincima u različitim oblastima. Rok za podnošenje prijava ističe 9. februara , a nagrade će biti uručene 20.marta za Dan grada.

Po ugledu na prošlu dgodinu i ove godine raspisan je konkurs za dodelu nagrada Grada Valjeva.Kategorije za dodelu nagrada gotovo su nepromenje u odnosu na prošlu godinu stim da su pojedine kategorije pojašnjene. Predlozi mogu biti predati u kategorijama: u oblasti privrede, vaspitno-obrazovnog rada, stvaralaštva učenika i studenata, nauke, inovacija i pronalazaštva, urbanizma, arhitekture i zaštite životne sredine, medicine i socijalne zaštite, umetnosti, sporta, kulture i informisanja . Pored navedenih nagrada, može se dodeliti i specijalna nagrada za:životno delo,humanitarni rad,humanost, plemenitost, hrabrost,poseban doprinos razvoju i afirmaciji grada.
O B A V E Š T E NJ E
o uslovima za dodeljivanje Nagrade grada Valjeva za 2015.godinu

Nagrada grada Valjeva se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Valjevu u oblastima: privreda, vaspitno-obrazovni rad, stvaralaštvo učenika i studenata, nauka, inovacije i pronalazaštvo, urbanizam, arhitektura i zaštita životne sredine, medicina i socijalna zaštita, umetnost, sport, kultura i informisanje.
Nagrada grada Valjeva dodeljuje se svake godine povodom proslave Praznika grada Valjeva – 20. marta.
Nagrada se dodeljuje pojedincu, grupi za zajedničko delo ili pravnom licu.
Nagrada se može dodeliti istom subjektu više puta.
Nagradu može dobiti lice koje je državljanin Republike Srbije i koje ima prebivalište na teritoriji grada Valjeva ili je imalo prebivalište na teritoriji grada Valjeva u periodu dužem od 10 godina.
Izuzetno, nagrada se može dodeliti pravnom ili fizičkom licu koje nema sedište odnosno prebivalište na teritoriji grada Valjeva, a koje je svojim radom doprinelo razvoju ili afirmaciji grada Valjeva u zemlji i inostranstvu.
Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1.januara do 31.decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje.
Izuzetno, nagrada se može dodeliti za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti za koju se nagrada dodeljuje.

Pod delom koje je postalo dostupno javnosti podrazumeva se:
1. u oblasti privrede
– rad ili rezultati rada izuzetne vrednosti koji doprinose unapređenju i razvoju ekonomije, privređivanja i poljoprivrede, kroz proizvodnju i poslovanje sa konstantnim uspehom, i to: ostvarivanje veće stope rasta proizvodnje i produktivnosti rada, bolje iskorišćavanje proizvodnih kapaciteta, povećano zapošljavanje, izvoz i druge pokazatelje koji dokazuju uspešnost proizvodnih rezultata koji su iznad prosečnih rezultata u Gradu.
2. u oblasti vaspitno-obrazovnog rada
– izuzetno delo i rezultat vaspitno – obrazovnog rada ili rezultat u organizaciji i razvoju školstva u celini ili u pojedinim njegovim oblastima.
3. u oblasti stvaralaštva učenika i studenata
– učenicima i studentima do završetka redovnog školovanja, za najvrednija ostvarenja u naučnom i umetničkom radu, za postignute rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima.
4. u oblasti nauke, inovacija i pronalazaštva
– naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, tehničkim i drugim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja.
– pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima priznat i upisan u zakonom utvrđen registar.
5. u oblasti urbanizma, arhitekture i zaštite životne sredine
– urbanističko rešenje ili planski akt koji je doprineo razvoju grada.
– arhitektonsko – građevinski ili drugi projekat objekta po kome je objekat započet odnosno završen,
– izuzetni razultati na unapređenju i zaštiti životne sredine.

6. u oblasti medicine i socijalne zaštite
– rad ili rezultati izuzetne vrednosti kojima je dat značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine u gradu.
-rad ili rezultati izuzetne vrednosti kojima je dat značajan doprinos razvoju i unapređenju socijalne zaštite u gradu.
7. u oblasti umetnosti
– publikovano delo književnog i prevodilačkog stvaralaštva.
– izvedeno delo u oblasti pozorišne delatnosti.
– prikazano filmsko i radio – televizijsko ostvarenje.
– delo iz oblasti likovne i primenjene umetnosti.
– izvedeno muzičko ili muzičko – scensko delo.
8. u oblasti sporta
– rad ili rezultat izuzetne vrednosti kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta.
9. u oblasti kulture i informisanja
– izuzetan uspeh u organizaciji i realizaciji kulturnih delatnosti, događaja, projekata, razvoju institucija kulture, napretku kulturne delatnosti Grada i očuvanju kulturne baštine.
– izuzetno ostvarenje u novinarstvu ili publicistici.
-serija ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Gradu.

U jednoj godini dodeljuje se najviše devet nagrada i to po jedna nagrada za svaku oblast.
Za pojedinu oblast ne mora se u svakoj godini dodeliti nagrada.
Pored navedenih nagrada, može se dodeliti i specijalna nagrada za:
-životno delo,
-humanitarni rad,
-humanost, plemenitost, hrabrost,
-poseban doprinos razvoju i afirmaciji grada.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica.
Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem i sadrži podatke o kandidatu i delu ili rezultatu i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.
Uz predlog se prilaže dokumentacija ( dva primerka publikovanog dela, kataloga, kasete, planovi, projekti, odnosno odgovarajuća dokumentacija, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

Predlozi za dodelu nagrade grada Valjeva dostavljaju se Komisiji za dodelu nagrade grada Valjeva preko pisarnice Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove.

Rok za podnošenje predloga je 09.02.2015.godine.
Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje nagrade grada Valjeva biće objavljeno na sajtu grada Valjeva (www.valjevo.org.rs).
Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Skupština grada Valjeva na predlog Komisije za dodelu nagrade grada Valjeva.

SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA VALJEVA
Aleksandar Janković

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.