Korak bliži Južnoj obilaznici

JP Putevi Srbije podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Južne obilaznice oko Valjeva, Deonica 1. Ukupna dužina saobraćajnice je oko 5 km.

Južna obilaznica Valjeva predstavlja vezu privredne zone grada Valjeva sa planiranim koridorom državnog puta I B reda broj 27, Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-petlja Lajkovac, odnosno vezu Grada Valjeva sa autoputem Beograd-Južni Jadran. Procenjena vrednost radova je  25 miliona bez PDV-a.

Osnovni cilj izgradnje obilaznice oko Valjeva jeste poboljšanje nivoa usluge pre svega za teretne tokove, povećanje bezbednosti saobraćaja, smanjenje vremena putovanja, smanjenje troškova eksploatacije vozila i smanjenje negativnih ekoloških uticaja saobraćaja na okolinu i drugo.

Kao što je već napomenuto, postojeći državni put IB-27 prolazi kroz centralna područjaValjeva, tako da mešanje tranzitnog saobraćaja i gradskog sobraćaja, uz železničku prugu i železničku stanicu, izaziva brojne probleme pri dostignutom saobraćajnom opterećenju. Izgradnjom ove veze bi se značajno umanjili ovi problemi a sav tranzitni saobraćaj bi se usmerio van grada Valjeva i time postigli značajni pozitivni efekti.

U okviru Deonice 1 projektovana je kružna raskrsnica koja predstavlja vezu sa privrednom zonom grada Valjeva. Na prvoj deonici su projektovana dva mosta: mali most u trupu puta na km 0+850.53 i most preko reke Krivošije na km 1+905.71 desna traka i km 1+908.82 leva traka.

Ukupna dužina saobraćajnice biće oko 5 km, a previđena je za brzinu od 100 km/h, sa poprečnim profilom od dve fizički odvojene kolovozne trake, sa dve saobraćajne trake za svaku kolovoznu traku.

 

4 comments on “Korak bliži Južnoj obilaznici

  1. Janko

    Proširite tunel od duplih traka do KPD,.tada neće biti gužve u Dušanovo kod Žinase i kod Jadru.

    Reply
  2. Miloš Marjanović

    ova obilaznica je kul. sprečava da kamion skrene sa „duplih traka“ preko pruge da bi došao na carinski terminal ili produžio ka Užicu.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.