Amandman za registar zagadjivača reke Gradac

Lokalni front, odbornik Željko Trifunović,  podneo je amandman na treći rebalans budžeta kojim se traži povećanje iznosa novca kako bi bio uradjen registar zagadjivača reke Gradac.

Odbornik Lokalnog fronta željko Trifunović kaže da je u pitanju Program zaštite životne sredine pozicija specijalizovanih usluga gde je predvidjen iznos od 5 miliona dinara.

„Amandmanom predlažemo da se iznos od 5 miliona zameni iznosom od 5 500 000 dinara . Tih dodatnih 500 000 bili bi iskorišćeni za izradu registra zagadjivača reke Gadac“, kaže Trifunović .

Kao razlog za ovaj amandman i samu izradu registra Lokalni front navodi da su merenja Zavoda za javno zdrave Šabac, izvršena 17. jula ove godine, pokazala  da voda sadrži fekalne koliformne bakterije, što je dovelo do ocene da voda Gradca pripada četvrtoj klasi kvaliteta, što odgovara slabom ekološkom statusu.

„Iako su kasnija merenja u avgustu i septembru dala nešto bolje rezultate, smatram da je potrebna hitna reakcija nadležnih organa kako bi se kvalitet vode u Gradcu vratio u prvu klasu i Gradac odista postao jedna od najčistijih reka u Evropi, kako se to na mnogo mesta može pročitati. Naravno, izrada registra zagađivača samo je prvi korak i zato insistiram da taj postupak započne što pre, kako bi se stekli uslovi da već idućeg proleća započnu mnogo teži i skuplji poslovi eliminisanja izvora zagađenja, i to najpre u zoni zaštite, a potom i na čitavom toku Gradca“, naveo je Trifunović u podnetom amandmanu.

2 comments on “Amandman za registar zagadjivača reke Gradac

  1. Miloš Marjanović

    nekome ko ima vikendaju ce ovo da zasmeta a nalazi se u vrhu ili pri vrhu vlasti

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.