Potrošački jubilej

Tačno pre 40 godina Ujedinjene nacije su ustanovile 15. mart kao Međunarodni dan potrošačkih prava. Obeležavanje ovog datuma ima za cilj da se javnosti skrene pažnja na potrebu i na značaj insitucionalne zaštite potrošačkih prava, kao i na njihovu društvenu afirmaciju u globalnim razmerama.

Pravo na zadovoljenje osnovnih životnih potreba svakog čoveka, na njegovu zaštitu od roba i usluga opasnih po zdravlje i životnu sredinu, kao i pravna zaštita od nepoštene poslovne prakse trgovaca koji su tome skloni, samo su neka od osnovnih potrošačkih prava građana u državama koje su članice te svetske organizacije.

U našoj zemlji zaštita potrošača je ustavna kategorija: „Država Srbija štiti potrošače. Posebno su zabranjene radnje usmerene protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača, kao i sve nečasne radnje na tržištu“ – zapisano je u članu 90. Ustava.

Na osnovu navedenog ustavnog opredeljenja, u proteklom periodu od 20 godina razvijen je domaći prilično efikasan sistem zaštite potrošačkih prava, u kojem su glavni nosioci aktivnosti Ministarstvo trgovine, udruženja potrošača i lokalne samouprave. Rezultati tog sistema ogledaju se u sve uspešnijem rešavanju sporova između potrošača i trgovaca, u suzbijanju sive ekonomije i u sprečavanju nelojalne konkurencije nelegalnih trgovaca na tržištu roba i usluga za ličnu i/ili porodičnu upotrebu naših građana.

Prema objavljenim izveštajima Nacionalnog registra potrošačkih prigovora koji vodi Ministarstvo trgovine, godišnje se evidentira više od dvadeset hiljada reklamacija na loš kvalitet kupljenih roba ili pruženih usluga, sa tendencijom stalnog povećanja zasnovanog na porastu svesti građana o njihovim potrošačkim pravima.

Na području grada Valjeva aktivna su dva udruženja potrošača koja našim sugrađanima pružaju praktičnu, a po potrebi i pravnu pomoć u vansudskom i sudskom postupku rešavanja sporova sa trgovcima. Oni time daju doprinos sticanju poverenja u sistem zaštite koji, iako nije savršen, teži da bude pravedan. Međutim, u postojećim uslovima, sve slabija kupovna moć potrošača predstavlja prepreku za veću delotvornost zaštite potrošačkih prava, ali i motiv da se ta oblast još više unapređuje.

Dugoročan opšti cilj domaćeg sistema zaštie potrošačkih prava jeste njegovo unapređenje u skladu sa sve većim izazovima na svetskom tržištu i još potpunija zaštita potrošača zasnovana na najboljoj evropskoj praksi. Ovaj jubilej predstavlja podsticaj ka ostvarenju tog željenog cilja.

Dragan D. Popović, Udruženje VAPOT

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.