53 dece u Valjevu u hraniteljskim porodicama

U Valjevu se 53 dece nalazi u hraniteljskim porodicama. Uslugu hranitelja za sada obavlja 30 porodica u gradu , za uslugu hraniteljstva u prošloj godini prijavilo se još pet porodica I jedna porodica za urgentno hraniteljstvo.

Aktivnosti na zaštiti  dece  bez roditeljskog  staranja u 2023. godini odvijaće se kroz primenu osnovnih oblika porodičnopravne i socijalne zaštite kao što su starateljstvo, usvojenje, smeštaj u drugu porodicu ili ustanovu socijalne zaštite, novčana socijalna pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, jednokratne pomoći kao i pružanje mera i usluga socijalnog rada vezanih za pomoć i podršku, navodi se u planu rada za 2023. godinu Centra za socijalni rad u Valjevu.

Hraniteljstvo odnosno porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja je jedan od osnovnih oblika zaštite ove kategorije dece i mladih. Centar za socijalni rad, u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje, radna jedinica Valjevo,  Vuka Karadžića br. 43/7, je do sada uspešno  razvio ovaj oblik zaštite. U toku ove planske godine, u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje planira se organizovanje obrade novih hraniteljskih porodica kao i procena ponovne podobnosti hraniteljskih porodica. Zbog problema koji postoje prilikom pronalaska hraniteljskih porodica, posebno u urgentnim situacijama u slučaju neodložnih intervencija za vreme pripravnosti  stručnih radnika CSR, a do pronalaženja drugog adekvatnog oblika zaštite,u toku 2023.godine  očekuje se dodatno angažovanje Centra za porodični smeštaj i usvojenje na povećanju broja hraniteljskih porodica koje su slobodne za prihvat maloletne dece na porodični smeštaj.

Nakon prošlogodišje kampanje u kojoj su tražene nove hraniteljske porodice na teritoriji grada iznet je podatak da je samom gradu neopodna porodica koja može pružiti uslugu urgentnog hraniteljstva. Kako navode u Centru za socijalni rad , takva porodica sada postoji dok su rranije korišćene usluge porodice sa teritorije Lajkovca.

„Tu je postojao problem naročito ukoliko se usluga pruža u toku noćnih sati, hitna je , morale su se koristiti usluge porodice iz Lajkovvca. Sadaje to znaajno olakšano kada postoji porodica u Valjevu“, saznajemo u Centru.

Takođe, Centar će u 2023.godini u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje, vršiti praćenje rada hranitelja kroz skup kontinuiranih aktivnosti za procenu ostvarivanja svrhe hraniteljstva i  sagledavanje aktuelnih potreba i promena u hraniteljskoj porodici sa ciljem realizacije plana usluga odnosno, utvrđivanja stepena zadovoljavanja potreba deteta od strane hraniteljske porodice. Praćenje funkcionisanja hraniteljske porodice ima za cilj da detetu na hraniteljstvu obezbedi dovoljno stimulativne uslove koji će podržavati njegov razvoj u skladu sa njegovim individualnim potrebama i potencijalima. Centar će u 2023. godini u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje raditi na  sprovođenju aktivnosti usmerenih na izmeštanje dece koja su smeštena u ustanove socijalne zaštite, u hraniteljske porodice.

U toku 2023. godine Centar za socijalni rad će u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje RJ Valjevo raditi na realizaciji ideje osnovanja Kluba hranitelja, koji će umnogome pomoći razvoj hraniteljstva i hranitelja na teritoriji Grada Valjeva.

Takođe, Centar za socijalni rad će u toku 2023. godini pokušati da, za decu koja su bez roditeljskog staranja, a koja se nalaze u hraniteljskim porodicama, obezbedi mogućnost dodatnog obrazovanja kroz pohađanje kurseva stranih jezika, informatičkih kurseva i dr. u skladu sa interesovanjima mal. dece.

Usvojenje je takođe jedan od oblika zaštite ove kategorije dece i mladih .Tokom 2023. godine planira se i stručna obrada potencijalnih usvojitelja, koja obuhvata i edukaciju, koju realizuju stručni radnici. Takođe, u okviru ovog oblika porodičnopravne zaštite dece  radiće se  na proceni podobnosti deteta za usvojenje, a potom i na praćenju uzajamnog prilagođavanja deteta na porodicu potencijalnih usvojitelja, u cilju zasnivanja usvojenja.

U okviru starateljstva nad maloletnim licima stručni radnici  će se posebno angažovati na pružanju usluga pomoći i podrške (utvrđivanje potreba i planovi realizacije utvrđenih potreba) u cilju optimalnog psihofizičkog razvoja i vaspitanja dece bez roditeljskog staranja.Ukoliko nema zakonskih uslova za stavljanje deteta pod stalno starateljstvo, radi privremene zaštite prava i interesa mal. deteta, detetu može  biti postavljen privremeni staratelj.

U slučajevima gde se i pored preduzetih aktivnosti na osnaživanju prirodne porodice, utvrdi da roditelji ne mogu ili ne žele da se brinu o svom detetu, Centar će kao organ starateljstva, ukoliko to nalaže najbolji interes deteta, pokrenuti postupak za lišenje roditeljskog prava.

Razlozi zbog kojih deca bivaju smeštena u hraniteljske porodice su brojni, ali siromaštvo nikada nije razlog.

“Nikada nismo imali taj razlog, nikada. Deca bivaju izmeštena najčešće zbog teškog zanemarivanja gde je zdravlje I život deteta ugroženo. Drugi razlog je nasilje nad decom, potom zbog bolesti ili invalidnosti roditelja , zbog zatvorskih kazni roditelja, lečenja dužeg. Izdvajamo decu gde je potrebno dugo kontinuirano lečenje dece gde roditelji to ne mogu da obezbede. U jednom manjem procentu izdvajamo decu koja imaju promenu u ponašanju koju roditelji ne mogu da isprate. Takodje, ali u malom procentu izdvajamo decu maloletnih majki koje ne žele da kažu ime oca , a same ne mogu da se staraju o detetu. Imamo I slučajeve napuštanja dece , kada deca ostanu sama ili kada dete bude negde ostavljeno, odbačeno”, rečeno je na konferenciji za novinare na kojoj je tokom prošle godine promovisana usluga hraniteljstva.

Za decu bez roditeljskog staranja u planskoj godini Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će finansirati naknadu za troškove odmora i rekreacije, nastave u prirodi i ekskurzije, naknadu za troškove proslave mature i sticanja diplome kao i naknade za školski pribor i udžbenike.

Služba za zaštitu dece i mladih će redovno vršiti praćenje maloletne  dece na porodičnom smeštaju, dece koja su pod starateljstvom srodnika sa kojima i žive, kao i dece koja se nalaze smeštena u ustanovama socijalne zaštite. CSR će u 2023. godini obezbediti posetu mal. deci koja se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite, ukoliko to bude dozvoljavala epidemiološka situacija.  Postupci revizije starateljske zaštite maloletne dece, porodičnog smeštaja i smeštaja u ustanovama socijalne zaštite će se blagovremeno sprovoditi, a u saradnji stručnih radnika Centra sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje, kao i ustanovama socijalne zaštite, obavljaće se potrebne konsultacije i sačinjavati planovi usluga.

 

3 comments on “53 dece u Valjevu u hraniteljskim porodicama

 1. јана

  Koja je ovo mašinerija!!!! Znam slučaj gde je socijalna služba bila zbog smrti oca, obilazili ženu, gušili je, proveravali samo zato što im je otac mlad umro. A znam i slučaj gde su trebali da idu pa nisu, oboje roditelja robijaši i narkomani. Nego biraju decu, neće oni svu. Pa onda daju „svojim“ hraniteljima pare koji ništa drugo ne rade već se samo time bave. Pa se vi pitajte zašto????

  Reply
 2. Mira

  Konacno neko misli i na decu,samo se nadam dace te konacno zaposliti strucna lica a da necete gledati kojoj partiji pripada.O ovoj deci stvarno treba da brinu i rade strucni saradnici,skolovani za taj posao jer su to osetljive grupe dece.Zelim vam uspeh u ovom proektu i nadam se bez mesanja politike.

  Reply
  1. Nebitno misljenje

   Koliko misle je i primer koji LICNO znam gde se deca pravoslavne vere data na cuvanje ADVENTISTIMA.Doticni deda kaze eto dobra je to para a I on ima dosta krava , pa valja I to malo gledati. Naravno dedin sin je u Americi, pa predpostavljam da je vec iskoristio zakonsko pravo da dobije Green card, pa ako zatreba za njega ce u odbranu stati i neka anacionalna NVO . Totalno rasulo sistema. Zar Vi zaita mislite da neka resenja koja su bila uspesna decenijama treba menjati bez ikakvog zdravorazunog sagledqvanja stvari onakve kakve jesu. Opet ideologija ispred razuma…..strasno.

   Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.