Subvencije Vodovodu za zamenu vodomera u Popučkama i radove na vodozahvatu Gradac

JKP Vodovod u 2023. godini imaće na raspolaganju 19,5 miliona dinara subvencija od grada Valjeva. Ovim novcem biće u potpunosti zamenjeni stari vodomeri i postavljeni novi sa daljinskim očitavanjem u naselju Popučke i realizovan program energestke efikasnosti na vodozahvatu Gradac.

Programom poslovanja za 2023. godinu kao i Programom  korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu, JKP „Vodovod Valjevo“ je planiralo je korišćenje tekuće subvencija u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara sa PDV-om.

Navedeni iznos subvencije biće utrošen za nabavku kućnih i industrijskih vodomera sa daljinskim očitavanjem kojima će biti zamenjeni stari.  Da bi se ostvario Projekat nabavke vodomera u JKP „Vodovod Valjevo“ će morati sprovesti odgovarajuće organizacione promene, kao i obezbeđenje neophodne radne snage na zameni 719 vodomera raznih profila kao i ugradnja 625 modula za daljinsko očitavanje. U Vodovodu kažu i da će pored Popučaka vodomeri biti zamenjena i brojila u samom gradu koja nisu u funkciji.

Pored tekuće subvencije JKP Vodovod iskoristiće i opredeljenih 8 miliona kapitalne subvencije za realizaciju programa energetske efikasnosti na vodozahvatu Gradac.

Vodozahvat Gradac je izgrađen 1987. godine a potpuno je rekonstruisan 2010. godine Za vreme katastrofalnih poplava 2014. godine vodozahvat Gradac je bio u potpunosti pod vodom što je izazvalo oštećenja uređaja crpne stanice i samog vodozahvata. JKP „Vodovod Valjevo“ je uspelo da u veoma kratkom periodu osposbi vodozahvat Gradac kroz revitalizaciju pumpnog dela, dok je revitalizacija sistema upravljanja urađena do nivoa koji je omogućavao korišćenje pumpi u „ručnom režimu“.

Programom poslovanja za 2023. godinu kao i Programom  korišćenja kapitalne subvencije iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu, JKP „Vodovod Valjevo“ planiralo korišćenje kapitalne subvencija u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara.

Da bi se smanjila potrošnja električne energije i unapredila pouzdanost PS Gradac projektom UNAPREĐENjE SISTEMA UPRAVLjANjA VODOZAHVATA GRADAC U CILjU POVEĆANjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JKP „VODOVOD-VALjEVO“ ZA 2023. GODINU“ u 2023. godini planirana je nabavka opreme, delova postojeće opreme i usluga.

Realizaciom ovog projekta , ostvariće se: smanjenje potrošnje. električne energije u PS Gradac za 10%, povećanje pouzdanost rada PS Gradac i vodozahvata Gradac, potpun nadzor i automatski rad uređaja vodozahvata Gradac.

1 comment on “Subvencije Vodovodu za zamenu vodomera u Popučkama i radove na vodozahvatu Gradac

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.