Veće o planovima regulacije I planovima rada ustanova

Na sednici Gradskog veća, prihvaćen je predlog Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa „Karitas Valjevo“, u delu naseljenog mesta Divčibare.

Rukovodilac Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Aleksandar Purić, objasnio je da se izradi Plana detaljne regulacije pristupilo na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa „Karitas Valjevo“, a da je povod za izradu plana potreba da se omogući planski osnov i stvore uslovi za izgradnju objekta turističke namene.

„Inicijativu za donošenje Odluke o izradi plana je podnelo Udruženje za oblast ostvarivanja socijalno-zdravstvenih i humanitarnih ciljeva “Karitas Valjevo“. Izradu plana je finansirao podnosilac inicijative, a obrađivač plana je „Arhiplan“ Aranđelovac. U skladu sa postupkom izrade planskih dokumenata, organizovan je javni uvid u Elaborat, koji se priprema u početnim fazama izrade planskog dokumenta“, obrazložio je između ostalog Aleksandar Purić.

Utvrđen je predlog izmene i dopune plana Generalne regulacije „Kolubara“ – druga izmena.

Razlozi za izmenu i dopunu plana je što fabrika „Gorenje“, na ovom kompleksu planira proširenje proizvodnog programa u vidu izgradnje novih objekata. U kompleksu fabrike „Gorenje“, nalazi se postojeći gradski fekalni kolektor, za koji je kroz izmenu i dopunu ovog PGR – a planiran novi koridor za njegovo izmeštanje. Takođe, zbog izgradnje novih pogona fabrike, povećaće se broj zaposlenih radnika i ukazala se potreba za prostorom za formiranje parkinga za potrebe fabrike, kao i izmeštanje postojećeg stuba bazne stanice mobilne telefonije u okviru kompleksa fabrike na drugu lokaciju takođe u okviru fabrike „Gorenje“.

Prihvaćen je godišnji plan rada PU „Milica Nožica“ Valjevo za 2022/23. godinu, kao i godišnji programi rada Centra za socijalni rad „Kolubara“, Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, Moderne galerije, Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“, Zavoda za zaštitu spomeniika kulture, Međuopštinskog istorijskog arhiva, Ustanove za fizičku kulturu „Valis“ i programa poslovanja „Agrorazvoj – valjevske doline“, za 2023. godinu.

Članovi Gradskog veća prihvatili su predlog druge izmene programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Valjevo za 2022. godinu, predlog Odluke o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2022. godinu, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama proizvoda šumarstva „Agrorazvoj – valjevske doline“.

Utvrđen je predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP „Vidrak“.

Takođe, razmatran je predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mere smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora.

Razmatran je predlog rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Valjeva. Cilj obrazovanja komisije je obuhvatniji i delotvorniji nadzor i izbegavanje preklapanja i nepotrebnog ponavljanja nadzora, kao i usklađivanje inspekcijskog nadzora između inspekcija koje vrše inspekcijski nadzor nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Valjeva.

Grad Valjevo

2 comments on “Veće o planovima regulacije I planovima rada ustanova

  1. Dragan

    lepo je sto ce divcibare dobiti i katolicku crkvu. postajemo multikultularna sredina

    Reply
  2. Stevan

    Koji socijalno zdravstvenih i humanitarni ciljevi??! Ma dajte ljudi recite otvoreno, karitas sve naplaćuje a dobija lepe budžetske pare. Onaj vešeraj sve naplaćuje a invalidima realno… nedostupan, proverite ima li neki invalid kome peru nešto a ne naplate. Srećno im bilo na Divčibarama, samo brzo i jako

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.