Tužilaštvo uložilo žalbu na rešenje o rehabilitaciji Nikole Kalabića

Više javno tužilaštvo u Valjevu podnelo je žalbu Apelacionom sudu u Beogradu na odluku Višeg suda u Valjevu kojom je rehabilitovan nekadašnji komandant Gorske garde Nikola Kalabić.

Nikola Kalabic, komandant Gorske garde

Javno tužilaštvo u Valjevu upućenom Apelacionom sudu traži da se rešenje kojim se rehabilituje NIkola Kalabić izmeni te I da se zahtev za rehabilitaciju odbaci.

U obrazloženju žalbe Tužilaštvo navodi da je odredbama zakona propisano da se ne mogu rehabilitovati pripadnici okupacionih snaga i članovi kvislinških formacija koji su izvršili odnosno učestvovali u izvršenju ratnih zločina tokom Drugog svetskog rata. Tužilaštvo navodi I da su tokom sudjenja izvedeni dokazi da je Nikola Kalabić bio pripadnik takvih organizacija, što je potrvrdilo svedočenje istoričara u samom sudskom postupku.

Tužilaštvo smatra da nije osnovano stanovište prvostepenog suda da su odluke za koje je tražena rehabilitacija Kalabića donete protivno načelima pravne države i opšteprihvaćenim standardima ljudskih prava i sloboda i da su bile motivisane političkim i ideološkim razlozima. U prilog svojoj tezi tužilaštvo podseća da pre 70 godina pomenuta načela i standardi nisu ni postojali u današnjem obliku pravnih shvatanja. Navodi da je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i slobodama doneta 1948, a Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama 1950. godine.

Zajljučci Tužilaštva baziraju se i na dogadjajima vezanim za selo Drugovac gde je nesumljivo utvrdjeno da su u tim dogadjaima učestvovale dve jedinice Kalabića pa je teško pretpostaviti da Kalabić o tome nije bio obavešten te I da su delovale mimo njegovih saznanja.

Žalba se bavi i kvislinškim karakterom Kraljeve gorske garde kao segmenta ravnogorskog pokreta i ukazuje da je Nikola Kalabić održavao veze sa okupacionim nemačkim snagama, o čemu su se izjašnjavali i saslušani istoričari. Tužilaštvo smatra I je prvostepeni sud  pogrešno utvrdio odlučnu činjenicu koja se odnosi na kvislinški i kolaboracionistički karakter vojne formacije kojom je on komandovao.

Proces po zahtevu za rehabilitaciju Nikole Kalbića pred različitim sudskim instancama vodi se već 10 godina.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.