Proširenje Novog groblja

      1 коментар на Proširenje Novog groblja

Usled potpune iskorišćenosti postojećih kapaciteta, Grad Valjevo je nedavno otkupio novu parcelu na Novom Groblju površine oko dva hektara i predao je JKP „Vidrak“ na upravljanje. Kako iz ovog javnog preduzeća kažu, trenutno je pripremljena parcela površine jednog hektara sa kojom su dobili prostor za 1.500 novih grobnih mesta.

„Trenutno smo pripremili za sahranjivanje oko jedan hektar, uradili smo nivelaciju terena, posekli stabla šljive, počupali korenje i sve to odvezli na deponiju. Na toj novoj parceli potrebno je uraditi i dalju infrastrukturu, uraditi puteve oko parcela,proširiti vodovodnu mrežu odnosno postaviti česme, proširiti i električnu mrežu, zasaditi nove sadnice drveća pored ulica. Za sledću godinu treba planirati kompletno uređenje i preostalog hektara otkupljene parcele. Na ovom, trenutno pripremljenom prostoru, po nekoj proceni ima mesta za sahranjivanje u naredne četiri godine“, navodi direktorka JKP „Vidrak“ Ksenija Badem.

Kako podseća, Odlukom o sahranjivanju i grobljima JKP „Vidrak“ je povereno na upravljanje šest grobalja i to: Novo groblje, Gradačko, Kličevačko, Gorićko, Boričevačko i Poparsko groblje.

„Pre pet godina na Gradskom veću je razmatrano stanje na valjevskim grobljima i tom prilikom se moglo čuti da su groblja koja su poverena vršiocu komunalne delatnosti na upravljanje teška za održavanje. Razlog za to leži u činjenici da su u periodu pre poveravanja na upravljanje grobalja građani bez ikakvog plana i bez posebnih projekata formirali parcele pri čemu se nije posebno vodilo računa o razmaku između redova i između grobnih mesta što uslovljava otežane uslove za sahranjivanje i održavanje grobnih mesta. Većina grobalja su prostorno popunjena izuzev Novog groblja koje se periodično, eksproprijacijom proširuje usled povećanog broja umrlih u periodu od 2020. do 2022. godine. Groblja koja su prostorno popunjena, izuzev Novog groblja, specifična su u pogledu konfiguracija terena, kao, na primer, Poparsko groblje koje je stenovito, dok je kod ostalih grobalja velika većina grobnih mesta zauzeta ili pod zakupom od strane nosioca prava korišćenja“, navodi Ksenija Badem uz napomenu da je održavanje grobalja naročito intenzivirano u letnjim mesecima usled porasta vegetacije.

1 comment on “Proširenje Novog groblja

  1. Ana

    Do obilaznice sa ovom parcelom ima 6 hektara. Kaže mi drug na groblju njima ovim tempom treba 2 hektara za godinu ili dve znači za nekih 8 godina mora se naći nova lokacija za groblje.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.