Grad (je) za ljude!

U Valjevu će u narednom periodu biti realizovan projekat „Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka Univerzalnom dizajnu“.

Ulice u Valjevu su vrlo nepristupačne. Upadljive visinske razlike otežavaju kretanje (ivičnjaci, trotoari, stepenici, preseci, oštećenja, itd).  Ulazi u objekte u javnoj upotrebi imaju fizičke prepreke za veliki broj ljudi, zbog visokih stepenika. Propisno i nepropisno parkirani automobili svaki dan zauzimaju sve više mesta namenjenog za pešake. Problem pogađa sve koji imaju potrebu za slobodnim kretanjem, posebno ljude koje imaju poteškoća sa kretanjem kao što su osobe sa invaliditetom, roditelji i mala deca, starije osobe.

Vladimir Pantić, koordinator projekta „Ka Univerzalnom dizajnu“ kaže da je namera da se u narednom periodu radi na promociji ideje i pristupačnog u inkluzivnog okruženja u Valjevu:“Univerzalni dizajn i pristupačnost su relativno malo poznati u javnosti. Kad govorimo o pristupačnosti mislimo na tehničke standarde koji za rezultat imaju da je okruženje u Valjevu , objekti koji se grade ili adaptiraju prilagodjeni za slobodno kretanje ljudi  koji imaju bilo kakvih poteškoća. Univeralni dizajn je ne samo tehnički već i socijalni koncept koji govori o tome da sve ono što se u javnom prostoru stvara za potrebe ljudi treba da budu takvi da ljudi mogu nesmetano da ih koriste i da ne moraju da budu posebno obeleženi i posebno naznačeni“.

Aktivisti Evropskog pokreta u Srbiji-Valjevo će zato u narednim mesecima sa saradnicima raditi na zagovaranju pristupačnog okruženja u našem gradu. Pantić kaže da su planirani sastanci sa grupama u zajednici, ulične akcije.“ Organizovaćemo anketu o tome šta Valjevke i Valjevci misle o pristupačnost javnog prostora. Istražićemo kako lokalne vlasti, projektni biroi i građevinska preduzeća primenjuju odredbe iz Pravilnika o pristupačnosti. Podnećemo lokalnim vlastima u Valjevu peticiju sa potpisima građana da se unapredi pristupačnost u gradu. Hoćemo da doprinesemo stvaranju okruženja u Valjevu koje će biti pogodno za  udoban i bezbedan svakodnevni život. Valjevo je grad za ljude, ne za automobile i prepreke, “rekao je Pantić.

Svetlana Janković Beljanski, saradnica za rad sa zajednicom, kaže da pristupačnost ne treba da se odnosi samo na osobe sa invaliditetom već na sve ljude u gradu. „Navikli smo sad na barijere pa to neki i ne primećuju. Ja ne znam da bilo koji objekat u Valjevu zadovoljava standarde pristupačnosti u potpunosti. Postoje neki primeri pokušaja nekog rešenja poput rampe ispred Muzeja ili Centra za kulturu , ali to nije rešen problem jer kad udjete u Centar za kulturu opet nailazite na stepenice . Isto je i sa sudovima u Valjevu. Oni su napravili neku privremenu rampu koliko sam ja informisana na Osnovnom sudu sa strane , ali mene je sramota da ja moram da idem posebnim skrivenim ulazom , to je za mene neprihvatljivo. Javne institucije imaju zakonsku obavezu da obezbede pristupačnost svim gradjanima“, rekla je Beljanski.

Projekat „Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu-Ka Univerzalnom dizajnu“ se realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.