Plan kvaliteta vazduha pred odbornicima

Pred gradskim odbornicima na narednoj sednici Skupštine naći će se I Plan kvaliteta vazduha za 2022 I 2023 godinu.

Programom kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u  2022. i 2023. godini uspostavlja se lokalna mreža mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Valjevu u toku 2022. i 2023. godine.

Programom se određuje broj i raspored mernih mesta u lokalnoj mreži, kao i obim, vrsta i učestalost merenja nivoa zagađujućih materija u vazduhu. Praćenje kvaliteta vazduha ostvaruje se kroz utvrđivanje nivoa njegove zagađenosti tj. merenjem koncentracija zagađujućih materija u vazduhu poreklom od stacionarnih i pokretnih izvora zagađenja, kao i praćenjem uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ovaj program se ne odnosi na merenja koja se obavljaju na osnovu posebnih odluka, odnosno akata nadležnog organa Gradske uprave grada Valjeva u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita vazduha.

Lokalna mreža sastoji se od šest dopunskih mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha – merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu na teritoriji grada Valjeva.

Merno mesto 1Dvorište Zavoda za javno zdravlje Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 5, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

 • suspendovane čestice (PM10).

Učestalost merenja:

 • PM10 – svaki dan 24-časovno merenje

Merno mesto 2:  Obdanište „Kolibri“, ul. Stevana Borote bb, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

 • sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;

Učestalost merenja:

 • SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 3:  Obdanište „Pčelica“, ul. Peti puk bb, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

 • sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;

Učestalost merenja:

 • SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 4:  Obdanište „Vidra“, ul. Suvoborska bb, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

 • sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;

Učestalost merenja:

 • SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 5: Osnovna škola „Sestre Ilić“, ul. Milovana Glišića br. 45, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

 • sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;

Učestalost merenja:

 • SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 6:  Obdanište „Bubamara“, ul. Podgorska bb, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

 • sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;

Učestalost merenja:

 • SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
 • čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merenja, obradu podataka, proveru validnosti rezultata dobijenih merenjem i/ili uzimanjem uzoraka, kao i interpretaciju rezultata, sprovode ovlašćena pravna lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha.

Stručna organizacija koja obavlja dopunska merenja u pogledu kontrole kvaliteta vazduha u okviru lokalne mreže, dobijene rezultate redovno dostavlja nadležnom organu Gradske uprave grada Valjeva, u skladu sa Ugovorom.

Nadležni organ Gradske uprave grada Valjeva rezultate merenja dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije i redovno obaveštava javnost putem elektronskih i štampanih medija, odnosno putem interneta, u skladu sa zakonom.

U slučaju prekoračenja koncentracija opasnih po zdravlje ljudi, javnost se obaveštava o lokaciji ili području prekoračenja, vrsti koncentracije koja je prekoračena, vremenu početka i trajanju prekoračenja, geografskom području na kome se očekuje prekoračenje koncentracije, prognozama za naredni period sa očekivanim promenama zagađenja sa procenom promene, podacima za posebno osetljive grupe stanovništva, mogućim efektima po zdravlje i preporučenom ponašanju (posebno osetljive grupe, opis mogućih simptoma, mere koje se preporučuju, nove informacije o toku događaja i dr.) i podacima o preventivnim merama za smanjenje zagađenja.

U slučaju procenjenog nastavka prekoračenja koncentracija opasnih po zdravlje ljudi, javnost se obaveštava o lokaciji ili području prekoračenja, vrsti zagađujuće materija čija dozvoljena koncentracija je prekoračena, vremenu početka i trajanju prekoračenja, geografskom području na kome se očekuje prekoračenje koncentracije, prognozama za naredni period sa očekivanim promenama zagađenja sa procenom promene, podacima za posebno osetljive grupe stanovništva, mogućim efektima po zdravlje i preporučenom ponašanju (posebno osetljive grupe, opis mogućih simptoma, mere koje se preporučuju, nove informacije o toku događaja i dr.) i podacima o preventivnim merama za smanjenje zagađenja.

U slučaju procenjenog nastavka prekoračenja koncentracija zagađujućih materija nadležni organ preduzima praktične mere i može doneti kratkoročni akcioni plan sa merama smanjenja rizika ili trajanja takvog prekoračenja radi zaštite zdravlja ljudi i/ili životne sredine.

Kratkoročnim akcionim planom, u zavisnosti od konkretnog slučaja, utvrđuju se delotvorne mere koje se odnose na kontrolu onih aktivnosti koje doprinose nastanku opasnosti od prekoračenja koncentracija opasnih po zdravlje ljudi i, u slučaju potrebe, privremeno zaustavljanje tih aktivnosti.

Delotvorne mere odnose se na saobraćaj motornih vozila, rad industrijskih postrojenja, upotrebu proizvoda koji sadrže zagađujuće materije i način grejanja domaćinstava, kao i preduzimanje specifičnih aktivnosti namenjenih zaštiti osetljivih grupa stanovništva, naročito dece.

Saglasnost na predloženi plan dalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

 

 

12 comments on “Plan kvaliteta vazduha pred odbornicima

 1. Predrag Savić

  Baš zanimljiv ovaj plan koji meri ponajviše zagadjenja čija koncentracija u Valjevu nije kritična,a zaobilazi čestice PM2,5 i kancerogeni benzo(a)piren. Što se upozoravanja gradjana tiče, mi o opasnim koncentracijama podatke dobijamo u najboljem slučaju 24 sata kasnije.
  Dobro, bar znamo čime smo bili trovani…

  Reply
  1. obavešteni

   Pa postoje već merna mesta koja mere PM, na 4 lokacije gde mere i do sada, Ako se ne varam ( meteorolopka stanica u NN, šesta i peta škola i još jedna ne znam tačno gde) ovo je samo dopuna lokacija koliko sam ja razumeo u tekstu…

   Reply
   1. контраобавештајац

    Обавештени, није да се вараш, него лупеташ. ПМ честице се мере само на једном мерном месту у граду, и то оне промера десет микрона. Чисто да постанеш обавештен, барем по овом питању.

    Reply
   2. kontraobavestajac

    Obavesteni, ne lupetaj. Samo se na jednom mestu u gradu vrse merenja pm cestica, i to onih od 10 mikrona.

    Reply
 2. Nemanja

  I kada bude bilo da su nam svi dani tokom zime zagađeni šta onda.
  Samo da i dalje merimo ili nešto konkretno da uradimo.
  Koji su konkretni planovi za smanjenje zagađenja?
  Koji su glavni izvori zagađenja?
  Kakva vrsta pomoći od grada i države da fizička lica pređu na toplani?
  Kada u grad dolazi gas?

  Reply
 3. Istina

  Bruka. deset godina se ništa ne popravlja, već se kvalitete vazduha pogoršava iz godine u godinu. I ne samo to, nego se povećava i prljavština u gradu
  Nesposobna vlast, sa urbanistima je dozvolila da se zidaju višespratnice po centru grada i da umesto 5 porodica koje su ranije tu živele i imale nekakva dvorišta i zelenila, sada nasele po 50 porodica sa velikim brojem automobila i manjkom parking mesta. Tako je po centru grada na više lokacija. Umesto da se naselja grade po obodu grada i grad širi po periferiji, oni samo sabijaju u centar…
  Merenje zagađenja i šta dalje? Da se zabrani loženje i voženje automobila? E to je mera za 21. vek. I treba nas vratiti na konje i volove jer ovaj narod i ne zaslužuje bolje, kada je dozvolio da ga komunisti maltretiraju 70 godina…
  Ja sad odoh, a vi botovi se gušite i umrite u sopstvenom smradu i đubretu.
  Omladino beži odavde dok je još vreme…

  Reply
 4. Pera

  Nema potrebe za merenjem kad je Valjevo zagađeno, to se vidi i golim okom !!!

  Treba preduzeti mere da se to smnji.

  Reply
 5. мр Предраг М.Вулетић

  А где је мерно место код обданишта *Звончић* у ул. Владе Даниловића 19 ,где се њигово двориште граничи са назагађенијим делом Ваљева, паекингом преко пута општине -града Ваљева и где болесни умови хоће да саграде вишеспратну ГАРАЖУ. уместо простора за игру деце попут оног предивног у насељу Колубара између стамбених зграда.
  СВИ СТАНАРИ СУ СЕ ПОТПИСАЛИ ПРОТИВ ПАРКИНГА и доставили то градоначелнику, који их није удостојио ни одговора, иако је надчежно министарство зо писмено потврдило.
  Тешко деци у том вртићу и нама станарима поред чијих прозора даноноћно дефилују возила чији возачи би да могу и на праг куће се паркирали.

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.