Aero alarm:Vazduh loš i treće nedelje novembra

Treća nedelja novembra 2021. u Valjevu je protekla sa vazduhom u Valjevu koji je bio izuzetno zagađen, opasan po zdravlje. Vazduh je u ponedeljak i sredu imao indeks „Izuzetno loš“. Ostalih pet dana vazduh u Valjevu je  bio označen kao „Veoma loš“.

Najviša prosečna dnevna koncentracija suspendovanih čestica prašine za proteklu nedelju zabeležena je u ponedeljak, 15.11.2021. kada su suspendovane čestice prašine  višestruko prekoračile graničnu vrednost: PM10  u vrednosti  od 115,83 µg/m3 i PM2,5 u iznosu od 92,15 µg/m3. Istog dana u 23 časa. ostvarene su maksimalne satne koncetracije u vrednosti od 257,11 µg/m3 za PM10 i 204,84 µg/m3 za suspednovane PM2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 22.11.2021. po podacima iz Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 120 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 µg/m3), što je više od trostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Lokalne vlasti nisu odgovorile na inicijativu građanskog Saveta za čist vazduh da se primene hitne mere za smanjenje zagađenja vazduha u Valjevu i zaštitu zdravlja ljudi.

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju već drugu godinu sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva.

1 comment on “Aero alarm:Vazduh loš i treće nedelje novembra

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.