Aero alarm: Druga nedelja novembra

Druga nedelja novembra 2021. sa vazduhom u Valjevu koji je bio izuzetno zagađen, opasan po zdravlje. Ponedeljak, utorak i petak su imali indeks „Loš“, sreda i četvrtak „Veoma loš“, subota i nedelja indeks „Izuzetno loš“. Najviša prosečna dnevna koncentracija suspendovanih čestica prašine za proteklu nedelju zabeležena je u nedelju, 14.11.2021. kada su suspendovane čestice prašine prekoračile graničnu vrednost: PM10  u iznosu od 112,42 µg/m3 i PM2,5 u iznosu od 95,04  µg/m3. Prethodnog dana, u subotu, 13.11.2021. ostvarene su maksimalne satne koncetracije u vrednosti od 236,98 µg/m3 u 18 časova za PM10 i 192,22  µg/m3 za suspednovane PM2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. U danima kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 14.11.2021. po podacima iz Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 112 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 µg/m3), što je trostruko prekoračenje u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Članovi i članice novoosnovanog građanskog Saveta za čist vazduh u Valjevu predali u utorak lokalnim vlastima predlog za realizaciju hitnih mera za smanjenje zagađenja vazduha i zaštitu zdravlja ljudi. Čeka se reakcija nadležnih.

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju već drugu godinu sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.