Energetska efikasnost: Uskoro poziv za gradjane i stambene zajednice

Gradsko veće donelo je Pravilnik o subvencionisanju mera energetske efikasnosti za gradjane. Narednih dana se očekuje raspisivanje javnog poziva.

Nakon što je usvojen Pravilnik o načinu raspodele sredstava predvidjenih za subvencionisanje programa energetske efikasnosti , Gradsko veće donelo je i odluku o raspisivanju javnog poziva za gradjane .

Ovom odlukom raspisuje se javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stambenim zgradama i stanovima za 2021. godinu .

Pravo učešća na konkursu imaju gradjani i stambene zajednice koji ispunjavaju sledeće uslove:

-da je podnosilac prijave vlasnik porodične kuće ili stana za koji podnosi prijavu (prema rešenju poreza na imovinu)

-da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar (samo za prijave stambenih zajednica)

Ukupna sredstva  podsticaja za realizaciju Programa iznose 20 miliona dinara od kojih se ministarstvo rudarstva i energetike obavezalo da obezbedi 10 miliona dok je polovina novca predvidjena iz budžeta grada.

Važno je napomenuti da podosilac prijave može konkurisati samo za jednu meru  podnoseći odgovarajuću dokumentaciju, a nephodno je priložiti:

-popunjen prijavni obrazac

-fotokopiju lične karte podnosioca domaćinstva i ostalih članova domaćinstva

-predmer i predračun (profaktura) sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom koju gradjanin dobija od privrednih subjekata koji se nalaze na listi koju je grad nakon poziva za privredne subjekte formirao. Spisak odobrenih privrednih subjekata istaknut je na sajtu grada.

-kopiju rešenja o utvrdjivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu

-fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju  za stambeni objekat  za koji se konkuriše za prethodni mesec.

Istovremeno i registrovane stambene zajednice prilažu neophodnu dokumentaciju, a spisak dokumentacije biće takodje objavljen na sajtu grada u okviru javnog poziva. Kako saznajemo u upravi neće biti moguće da u stambenoj zgradi prijavu podnosi samo jedan vlasnik stana za svoj stan već prijave isključivo podnose regostrovani upravnici , a za celu stambenu zajednicu.

Troškovi koji neće biti finansirani javnim pozivom su:

-refundaciju troškova za već nabavljenu opremu  i izvršene usluge  koji nastanu pre prvog obilaska Komisije  za pregled i ocenu podnetih zahteva

-Troškovi u vezi sa sprovodjenjem i odobravanjem kreditnog zaduženja

-nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredatva  sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac sam izvršava

-druge troškove koji nisu u skaldu sa merama energetske sanacije

1.Ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, krova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru porodičnih kuća i stanova biće finansirana  u iznosu od 7 miliona dinara.

Maksimalna ukupna sredstva podsticaja za ovu meru sa PDV-om je 120 000 dinara .

2.Ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, krova, tavanica, i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru stambenih zgrada i izrada tehničke dokumentacije za navedene radove biće finansirana u iznosu od 5 miliona dinara .

Maksimalna ukupna sredstva podsticaja za ovu meru mogu iznositi do 80 000 dinara sa PDV-om.Prihvatljiva jedinična cena za ovu meru sa PDV-omse odredjuje do 2000 dinara po kvadratnom metru terrmičke izolacije sa fasadom.

3.Zamena, nabavka sa ugradnjomspoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima , sa pratećim gradjevinskim radovima biće finansirana sa 4 miliona dinara.

Maksimalna ukupna sredstva podsticaja za ovu meru mogu iznositi do 100 000 dinara sa PDV-ompo prijavi. Prihvatljiva jedinična cena za ovu meru sa PDV-om se odredjuje da može iznositi do 14 000 dinara po kvadratnom metru za prozore i balkonska vrata i do 20 000 dinara za ulazna vrata.

4.Nabavka i instalacija kotlova , na prirodni gas i /ili biomasu(drvni pelet, briket, sečka) grejača prostora za porodične kuće  biće finansirana sa 4 miliona dinara.

Maksimalna ukupna sredstva podsticaja iznosiće:

-do 85 000 dinara sa PDV-om po prijavi za nabavku i ugradnju kotlova ili grejača na biomasu za porodične kuće

-do 70 000 dinara sa PDV-om po prijavi za nabavku i ugradnju kotlova na gas za porodične kuće

-do 70 000 dinara sa PDV-om po prijavi za nabavku i ugradnju kotlova na gas za stanove u stambenim zgradama.

Grad je formirao i Komisiju koja će odlučivati po pristiglim prijavama i izvrštiti kontrolu objekata prjavljenih.

1 comment on “Energetska efikasnost: Uskoro poziv za gradjane i stambene zajednice

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.