Četiri udruženja pozvala grad da izradi novi plan kvaliteta vazduha

Grupa udruženja iz Valjeva, okupljena u Inicijativi za čist vazduh, poslala je u ponedeljak 20.9.2021. predlog lokalnim vlastima u Valjevu da pokrenu postupak izrade novog Plana kvaliteta vazduha u Valjevu.

Saglasno ovlašćenju iz člana 30. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije predloženo je da Grad Valjevo pristupi postupku pripreme i usvajanja dokumenta javne politike, Plan kvaliteta vazduha za Valjevo za naredni petogodišnji period, počev januara 2022. godine zaključno sa decembrom 2026. godine.

Cilj pripreme novog Plana kvaliteta vazduha bi bio da se stvori saglasnost aktera u zajednici i osigura alokacija finansijskih sredstava i drugih resursa koji bi omogućili da se u narednom periodu postigne značajan, vidljiv i održiv napredak u smanjenju zagađenja vazduha u Valjevu, obaveštavanju i uključivanju javnosti, kao i zaštita zdravlja stanovnika.

 Skupština grada Valjeva je u novembru 2016. usvojila Plan kvaliteta vazduha za period do kraja 2021. koji nije doneo očekivane rezultate u pogledu smanjenja aerozagađenja. Iako su izloženi eneormnom zagađenju veliki broj dana svake godine, građanke i građani Valjeva do sada nisu imali priliku da učestvuju u kreiranju i sprovođenju ove lokalne javne politike. Niti imaju blagovremenu i potpunu informaciju o kretanju zagađenja, merama za zaštitu zdravlja i aktivnostima lokalnih vlasti. Poslednji godišnji izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine govori da je u 2020. godini, kao pretposlednjoj godini realizaciji plana prekoračenje graničnih vrednosti ostvareno tokom 143 dana.

 Samo u prvoj polovini poslednje godine realizacije ovog dokumenta, tokom 2021. merni uređaji Državne merne mreže zabeležili su 90 dana prekomerno zagađenog vazduha. Očigledno je da Plan kvaliteta vazduha koji je usvojen 2016. godine nije dao očekivane rezultate, odnosno koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu nisu tokom perioda od pet godina svedene na zakonom propisane okvire.

Zbog toga udruženja “iRevolucija”, “Lokalni odgovor”, “Odbor za ljudska prava”i “Evropski pokret u SrbijiValjevo” pozivaju lokalnu vlast u Valjevu da pokrene postupak izrade novog Plana kvaliteta vazduha tokom koga će biti osigurano učešće građana i potpuno informisanje javnosti. Istovremeno, ovim putem pozivamo javnost u Valjevu da se aktivno uključi u proces donošenja odluka koje se tiču života i zdravlja svih nas.

Udruženje Lokalni odgovor

1 comment on “Četiri udruženja pozvala grad da izradi novi plan kvaliteta vazduha

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.