Usvojen šestomesečni Izveštaj o izvršenju budžeta

Na 35. sednici Gradskog veća usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – jun 2021. godine. Kako je navedeno u obrazloženju, po sprovedenim rešenjima planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva po šestomesečnom izveštaju iznose 3,554 milijarde dinara i 80 miliona dinara prihoda iz ostalih izvora, što iznosi 3,635 milijardi ukupnih sredstava. Ukupni planirani prihodi  ostvarni su u iznosu od 1,914 milijardi dinara  sa procentom ostvarenja 52,66 odsto. Najveći deo prihoda i primanja budžeta Grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit u iznosu od 923 miliona dinara, što čini 50,30 odsto ukupno ostvarenih prihoda, primanja i prenetih sredstava

Rukovodilac Odeljenja za finansije Grada Valjeva Željko Tabašević izneo je stav da će „s obzirom na realizaciju u prvih šest meseci i projekcije do kraja godine, ovo sigurno biti jedna od najboljih budžetskih godina  što se tiče prihodovne strane“.

„Sredstva iz budžeta realizovana su u iznosu od 1,861 milijardi dinara ili 52,37 odsto u odnosu na planirana. Tekući prihodi od poreza, taksi, naknada koje konstantno pristižu na buzet Grada Valjeva i koji zahvataju najveći deo prihodovne strane, realizovani su u prvih šest meseci u iznosu od 1,68 milijardi dinara ili 51,42 odsto u odnosu na plan. Što se tiče ustupljenih prihoda, porez na dohodak, dobiti i kapitalni dobitak realizovani su u ovom periodu u iznosu od 923 miliona dinara ili 50,3 odsto u odnosu na plan. Prihodi od poreza na zarade realizovani su u iznosu od 756,8 miliona dinara ili 50,72 odsto, a prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 222,3 miliona dinara ili 51,48 odsto.U vezi sa strukturom prihoda tu je izuzetno dobra realizacija tekućih prihoda koja iznosi 1,68 milijardi dinara ili 51,42 odsto. Tu smo i premašili plan, tako da što se tiče prihoda za prvih šest meseci i u nominalom i u realnom iznosu i u odnosu na planirano, sigurno najbolja realizacija u poslednjih 20 godina“, ocenio je Tabašević.

Rukovodilac Odeljenja za finansije grada Valjeva ukazao je na to da je najlošija realizacija, što se tiče rashodnovne strane, kod programa Zaštite životne sredine (6,35 odsto).

„Treba imati u vidu da je u okviru tog programa planiran i projekat Ministarstva za zaštitu životne sredine koji se odnosi na promenu kotla i prelazak na gas za koji je planirano preko sto miliona dinara. Realizacijom tog projekta u narednom periodu, značajno će se povećati procenat realizacije tog programa. U ovom periodu nisu se realizovali ni rekonstrukcija Ulice Vuka Karadžića, zatim izgradnja puta u Industrijskoj zoni, kao ni nabavka zemljišta u Industrijskoj zoni. Sa ove četiri investicije, čija vredost prelazi 600 miliona dinara, značajno će se povećati realizacija rashoda“, naveo je Tabašević.

Članovi Gradskog veća prihvatili su Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza Zdravstvene ustanove Apoteka „Valjevo“ Valjevo. Ovim zaključkom utvrđuje se način izmirenja neizmirenih obaveza za rashode za zaposlene, naknade za rad Upravnog odbora i obaveze prema dobavljačima ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo na dan 30.06.2021. godine u iznosu od 3.050.745, 49 dinara, i to za izmirenje neizmirenih obaveza za rashode za zaposlene u Apoteci u iznosu od 2.772.409,34 dinara, naknade za rad Upravnog odbora u iznosu od 39.398,74 dinara i za obaveze prema dobavljačima u iznosu od 238.934,41 dinara.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.