Lokalni odgovor:Ko je odgovoran?

Organizacija Lokalni odgovor u saopštenju za javnost navodi da Izveštaj o korišćenju sredstava za ekologiju u Valjevu ukazuje da ni trećina sredstava nije potrošena. Pomenuto saopštenje prenosimo u celosti:

“Na poslednjoj sednici Skupštine Grada Valjeva održanoj 20.5.2021. odbornici su usvojili Izveštaj o ostvarivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Valjeva u 2020. godini. Za realizaciju ovog programa bila je zadužena Gradska uprava Valjevo. U izveštaju je navedeno da je od ukupnog novca ovog fonda od blizu 40 miliona dinara u prošloj godini utrošeno 26 miliona što je realizacija u udelu od 66%. Gotovo trećina planiranih sredstava nije potrošena. Iz šturog Izveštaja se zaključuje da je ostvaren potpuni podbačaj u uklanjanju divljih deponija, merenju zagađenosti životne sredine i izradi planova i projekata. Uprkos slabom učinku i podbačaju od jedne trećine, odbornici su na kraju petog meseca usvojili ambiciozan Program Eko Fonda za 2021. godinu. Sredstva su uvećana gotovo za 50% u odnosu na prethodnu godinu, za iste namene.

Na predlog Gradonačelnika i Gradskog veća u Valjevu uvojena je i Odluka o završnom računu budžeta za 2020. godinu. U delu dokumenta koji govori o realizaciji ciljeva postavljenih u budžetskim programima navedeno je da je prošle godine smanjeno zagađenje vazduha na 10 dana u kojima je bilo “prekoračenje graničnih vrednosti kvaliteta vazduha” (strana 28). Za ostvarenje ovakvog cilja od planiranih 76 miliona realizovano je 46 miliona dinara u programu 6. Zaštita životne sredine. Ovaj dokument govori da je u 2020. godini usvojen Plan kvaliteta vazduha (strana 31) ali se ne navode utrošena finansijska sredstva. Završni račun kaže da je na konkursu za projekte medija odobreno 1,3 miliona dinara preduzeću Radio Valjevo d.o.o.  za akciju “Za čistiji vazduh” (strana 163). Mesečni  izveštaji o kontroli kvaliteta vazduha u Valjevu koje objavljuje Agencija za zaštitu životne sredine govore da je prošle godine u Valjevu vazduh bio opasan po zdravlje 120 dana, zbog prekomernog prisustva suspendovanih PM10 čestica čija koncentracija je prelazila prosečnu dnevnu vrednost od 50 µg/m3. Do danas Grad Valjevo nije objavio izveštaj o realizaciji Plana kvaliteta vazduha koji su odbornici usvojili u novembru 2016. godine a čija važnost ističe narednog decembra. Samo za prva četiri meseca ove godine dostignuto je 96 dana zagađenog vazduha zbog prisustva čestične prašine preko graničnih vrednosti.

U Izveštaju o ostvarivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Valjeva u 2020. godini nisu navedeni razlozi za propust u ostvarivanju ovog veoma važnog budžetskog programa, odnosno podbačaj od gotovo 40%. Grad Valjevo je u Odluci o završnom računu budžeta za 2020. godinu neistinito prikazao rezultate trošenja javnog novca u programu 6. Zaštita životne sredine, navodeći da je tokom prošle godine smanjeno zagađenje vazduha na 10 dana sa prisustvom prekomernog zagađenja, iako je Državna merna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha zabeležila 120 dana zagađenog vazduha. U završnom računu nisu prikazani ni rezultati projekta “Za čistiji vazduh” koji je odboren preduzeću Radio Valjevo d.o.o. u vrednosti od 1,3 miliona dinara. 

Javne vlasti u Valjevu su dužne da postupaju u okviru zakona i da donose odluke na osnovu pouzdanih i proverljivih podataka. Očekivano je da zbog neprihvatljivog podbačaja u realizaciji Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i neistinitog prikazivanja podataka u završnom računu budžeta za 2020. godinu na odgovornost budu pozvani visoki službenici koji su doprineli nastanku ovih propusta.

Zbog prekomernog prisustva suspendovanih PM10 čestica vazduh u Valjevu spada u grupu 3. kategorije. Valjevci godinama unazad udišu zagađen vazduh 120-180 dana godišnje. Usled toga svake godine 240 naših sugrađano prerano okonča život, po proceni Svetske zdravstvene organizacije.”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.