Aero Alarm: 96 dana zagadjenja

Udruženje Lokalni odgovor izdalo je saopštenje u kome se navodi da je od početka januara do kraja aprila 2021. godine ukupno zabeleženo 96 „zagađenih“ dana. Saopštenje prenosimo u celosti:

Za prva četiri meseca ove godine Državna merna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha je zabeležila ukupno 85 „zagađenih“ dana. U drugoj polovini aprila ovaj merni sistem nije radio. Lokalna mreža za merenje kvaliteta vazduha koju je uspostavio Grad Valjevo pokazala je da je u istom periodu, od početka januara do kraja aprila 2021. godine ukupno zabeleženo 96 „zagađenih“ dana. Tako smo se u prvoj trećini godine približili vrednosti od 100 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti čestične prašine koju je kao cilj smanjenja aerozagađenja na godišnjem nivou projektovala lokalna vlast u programskom budžetu za 2021. godinu. Već se u prva četiri meseca pokazalo da ne samo da neće biti ostvaren projektovani cilj smanjenja aerozagađenja, već da će naš grad biti daleko od zakonom propisane granice od najviše 35 dana koliko je dozvoljeno prisustvo zagađenja suspendovanim česticama tokom jedne godine.

Zbog prekomernog prisustva suspendovanih PM10 čestica vazduh u Valjevu spada u grupu 3. kategorije. Najlošijeg kvaliteta, vrlo opasan po život i zdravlje ljudi. Valjevci godinama unazad udišu zagađen vazduh 120-180 dana godišnje. Zbog toga najmanje 240 naših sugrađana svake godine prerano okonča život od bolesti i zdravstvenih komplikacija koje su posledica aerozagađenja, po proceni Svetske zdravstvene organizacije. Zagađen vazduh je uticao i na stopu smrtnosti od kovida.

Očekujemo da nadležni organi u Valjevu osiguraju primenu Zakona o zaštiti vazduha, te da se radikalno smanji koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. Pozivamo javnost, medije, udruženja, neformalne grupe, ljude iz poslovnog sveta, sve Valjevke i Valjevce bez razlike, da zajednički doprinosimo smanjenju aerozagađenja u našem gradu. Građanke i građani Valjeva,  budimo aktivni, odlučni i istrajni u borbi za pravo na čist vazduh.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.