Grad na sudu zbog softvera

Preduzeće „Planet Soft“ tužilo je grad Valjevo  za izmaklu dobit , a u vezi ugovora koji je grad najpre potpisao , a potom raskinuo. „Planet soft“  je gradu  trebalo da isporuči softver za tzv katastar puteva.

Gradska uprava  je 9.maja 2017. godine potpisala ugovor sa sa grupom ponuđača koju čine privredna  društva  „Planet Soft“ doo Beograd, „Planet Soft“ doo Banja Luka, BiH i Inova „Informatički inženjering „doo Banja Luka za izradu softverskog rešenja za vođenje katastra puteva / ulica sa kategorizacijom na teritoriji grada Valjeva.

Namera gradskih vlasti već na početku mandata 2016-2020.godina bila je da se omogući kvalitetno upravljanje putnom infrastrukturom, odnosno popisom puteva, saobraćajnom signalizacijom, opremom i objektima na njima. Kako je tada najavljeno kompjuterski program trebalo bi gradu da pruži automatski uvid u uvek ažurne podatke o stanju puteva. Na osnovu ovog programa trebalo je da grad odredi prioritete u gradnji puteva , odnosno njihovoj sanaciji. Ideja da grad Valjevo bude prvi u Srbiji po ugledu na gradove Evrope podržana je ugovorom sa pomenutim firmama u vrednosti od 20 miliona dinara bez PDV-a odnosno 24 960 000 sa PDV-om.

Ipak, nije bilo tako.

Nakon zaključenja ugovora I preuzimanja ugovornih obaveza od strane ovog preduzeća , umesto konkretne realizacije , narednih godina usledili su pregovori izmedju Gradske uprave I “Planet softa” koji su posle dve godine rezultirali raskidom ugovora.

Pomenuti pregovori, o kojima je Vamedia tada izveštavala, odnosili su se na nove zahteve koje je imao grad Valjevo prema ovoj firmi. Jedan od zahteva bilo je korišćenje lidar tehologije .  U pitanju je tehnologija savremenog sistema laserskog snimanja područja, radi prikupljanja geoinformacija. Primenom ove tehnologije dobija se veliki broj preciznih tačaka, koordinata, veliki kvalitet i detaljnost snimanog objekta. Lidar tehnologija omogućava snimanje ispod i iznad zemlje.

Posle dugih pregovora, Grad Valjevo je krajem septembra iznenada raskinuo ugovor sa ovom firmom , a objašnjenje koje se nalazilo u obrazloženju odluke bilo je da grad ne raspolaže mogućnostima za implementaciju predmetnog ugovora i to odgovarajućim uredjajima i opremom za korišćenje softvera i finansijskim kapacitetima za nabavku opreme za rad softvera, ali konstatuje i da su rokovi za izvršenje ugovora istekli , a ugovorom nije predvidjena mogućnost produženja rokova osim za slučaj više sile.

Vamedia je tada zatražila mišljenje I od predstavnika ove kompanije koji su bili iznenadjeni informacijom da je grad raskinuo ugovor , tvrdeći čak da o toj nameri nisu bili obavešteni te I da će ukoliko je informacija tačna izvesno tužiti grad Valjevo.

To se I dogodilo. U tužbi se traži izmakla dobit koja je bila predvidjena zaključenim ugovorom.

U celoj priči koja će svoj epilog imati na završetku sudjenja nije jasno kako je grad uopšte naručio softver za koji zna da nema podršku? Ako je namera grada bila da hardver obezbedi kasnije nakon potpisivanja ugovora , zašto to nije učinjeno?

Ipak, ključno je pitanje na koje će sudski proces dati odgovor je, zašto je grad ulazio u bilo kakve pregovore, ako je situacija bila takva da nema podrške za predloženi I naručeni softver, nije odmah  I odustao od istog I čemu priče I pregovaranja sa novim zahtevima?

Kako Vamedia saznaje, gradu je u toku pregovora od strane “Planet softa” isporučena samo licenca za autorska prava da se softver može koristiti.

Podaci koji su sada nedostupni biće izvesno poznati nakon okončanja sudjenja koje je pri samom kraju. Tada će možda biti jasnija i svaka druga  pozadina koju ovaj slučaj svakako ima. Tada će eventualno biti jasnije i šta je bila „viša sila“ u celoj stvari.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.