Naopaka logika u Poletu – Planirani minus 12 miliona

Pred odbornicima Skupštine grada naći će se program poslovanja za 2021. godinu JKP Polet koje je, ni manje ni više, predvidelo gubitak u iznosu od 12,9 miliona dinara. Od 28 zaposlenih, Polet ima i 4 osobe u pravnoj i devet u finansijskoj službi. Koliko bi onda lica u pravnoj službi ili finansijskoj, trebalo da ima Gorenje?

Planirani gubitak za 2021.godinu  iznosi  12.979.646 dinara ostaće nepokriven dok se ne ostvari dobit u narednim godinama,a koja će biti raspoređena prvenstveno za pokriće gubitaka, navodi se u programu poslovanja JKP Polet za 2021. godinu.

Grad Valjevo je u više navrata do sada sanirao dugove preduzeća Polet uglavnom tako što je izdvajao subvencije jer direkno pokriće dugova od strane lokalne samouprave nije zakonom dozvoljeno.

Gde god da su i na koji način korišćene subvencije poslovanje ovog preduzeća se nije popravilo. O tome svedoče činjenice da je u 2020 godini  ostvaren  poslovni gubitak koji  iznosi  680.383 dinara, a bila je planirana  dobit u iznosu od  225.344 dinara.

Ali, kako se navodi u programu razlog tome jeste u prekidanom radu pijaca za vreme vanrednog stanja u prvom kvartalu prošle godine.

Ipak , to što je rad prekidan nije uticalo na druge pokazatelje kao što su činjenice da je u 2018. godini broj zaposlenih iznosio 31, a prosečna isplačena zarada bila 32 790, a 2020 godine preduzeće je imalo 28 zaposlenih dok je isplaćena prosečna zarada 48 900 dinara.

Tako se u programu potvrdjuje i da su najznačajniji na strani rashoda troškovi zarada i naknada zarada i ostali lični rashodi, koji iznose 23.459.611 dinara sa učešćem od 75,28%, u ukupnim poslovnim rashodima. Slede troškovi amortizacije  koji iznose 3.500.000 dinara sa učešćem od 8,49% u ukupnim poslovnim rashodima.

U 2021.godini planira se i namensko korišćenje sredstava od subvencija i ona će biti upotrebljena za održavanje tekuće likvidnosti poslovanja  preduzeća. Dakle subvencija neće biti iskorišćena za investicije već za tekuće poslovanje.

Ukupan planirani prihod za 2021.godinu iznosi  33.400.000 dinara što je za 7.245.000 dinara manje od ostvarenih u 2020.godini . Planirani prihodi od subvencija iz budžeta grada Valjeva iznose  3.000.000. Ukupni planirani poslovni  rashodi iznose 41.279.646 dinara. I ponovo najznačajniji su troškovi zarada i naknada zarada i ostali lični rashodi, koji iznose 31.109.646 dinara sa  učešćem od 75,36%, u ukupnim poslovnim  rashodima.

Najveće učešće od 98,04% u ovim rashodima imaju otpremnine zaposlenim za čijim radom je prestala potreba-tehnološki višak u iznosu od 5.000.000 dinara.

 Pored činjenice da bi pet lica trebalo da dobiju otpremninu i napuste preduzeće  u planiranom programu poslovanja se navodi :

U 2020.godinu Javno komunalno preduzeće „Polet“,Valjevo  je ušlo sa 29 radnika na neodređeno vreme i jednim zaposlenim  tj.vršilac dužnosti direktora na određeno vreme.Tokom godine broj zaposlenih se menjao, ali ne u skladu sa planiranom dinamikom predviđenom Programom poslovanja za 2020.godinu, tako da na dan 31.12.2020.godine preduzeće ima 28 zaposlenih na neodređeno vreme.

Programom poslovanja za 2021.godinu planirano je da preduzeće posluje sa  28 zaposlenih. Naime,  jedan zaposleni stiče pravo za  starosnu penziju , ali se u istom periodu  planira zapošljavanje jednog radnika, pa broj zaposlenih  tokom 2021.godine ostaje nepromenjen.

Dakle, pet radnika se još uvek nije decidno izjasnilo za odlazak jer se predvidja odlazak samo jednog lica u penziju i potom odmah novozapošljavanje .

Struktura zaposlenih po sektorima /organizacionim jedinicama, kvalifikaciona i starosna struktura, kao  i struktura po polu i vremenu u radnom odnosu  data  je kroz   naredne   tabelarne  prikaze :

Direktor 1

Finansijska služba 9

Pravna služba 4

Služba logistike 14

Dakle, Polet ima 14 zaposlenih u službi logistike. Ako znamo da pojam  Logistika u javnom preduzeću može da predstavlja celokupan proces planiranja, obezbeđenja, kontrole i evidencije snabdevanja i zbrinjavanja materijalnim sredstvima pa I transporta jasno je da su ovo lica koja narodski rečeno “nose” posao.

Ali, ovo preduzeće ima čak 9 lica u finansijskoj službi I čak 4 lica u pravnoj službi. U ovoj službi kako saznajemo, postoji 1 diplomirani pravnik, ali i lica na poslovima higijeničara, lice koje se stara o pošti, poslovni sekretar sa višom pravnom školom. Ukoliko napravimo poredjenje sa nekim drugim javnim preduzećem , recimo Vidrakom koje posluje pozitivno I primenimo odnos ukupno zaposlenih I zaposlenih u pravnoj službi doći ćemo do toga da Vidrak treba da ima prema broju zaposlenih  oko 33 lica u pravnoj službi.

Ili preduzeće Gorenje koje ima oko 1900 zaposlenih , ako primenimo isti odnos, Gorenje bi trebalo da ima čak 271 lice u pravnoj službi. Pa gde to ima? 

Pogledamo li finansijsku službu 9 lica od ukupno 28 zaposlenih . Dakle Gorenje bi trebalo da u toj službi ima čak 633 zaposlena. Da li je moguće?

Polet planira gubitak , ali I zapošljavanje jednog lica. Ne valjda u pravnu  ili službu finansija?

Svojevremeno se u staroj Jugoslaviji ukazivalo na povećanje administracije rečima: “Druže Tito ne može se više, 1 radi, a trojica piše”. Tita nema poodavno, a da li je to neko javio Poletu?

7 comments on “Naopaka logika u Poletu – Planirani minus 12 miliona

 1. Profesor

  Zovite Janka Gagica,on je strucnjak za sve u ovom gradu. Covek je bio direktor Poleta,pa pre toga Vidraka,pa sad Toplane. Dezurna devojcica vlasti.

  Reply
 2. Aca

  To je ustrojio čuveni četnik major po činu u baba Jučinom puku,sada jveć pukovnik kada je bio direktor

  Reply
 3. Magla

  Ovo je četnikova sistematizacija po nagovoru bivseg radnika Adzica koja nema veze sa ovim sto ste napisali u finansikoj sluzbi nema 9 vec 3 coveka a to sto se 6 naplataca vode u toj slubi pitajte pomenute iako nikakve veze naplataci nemaju sa ovom sluzbom ludilu nema kraja!

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.