Aero Alarm: Vazduh tri dan zagadjen , tri dana prihvatljiv

U protekloj sedmici vazduh u Valjevu je bio zagađen: jedan dan vazduh je imao ocenu indeksa kvaliteta „jako zagađen“, tri dana „zagađen“ i tri dana „prihvatljiv“. Najviša koncentracija suspendovanih PM10 čestica za proteklu nedelju zabeležena je u petak, 1.1.2021. u 20:00 časova i iznosila 231.17 μg/m3 .

Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu koncentraciju istog dana u isto vreme što je iznosilo 215.19 μg/m3 .  Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice.

U petak kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike.

 Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

 Krajem decembra Gradska uprava objavila mesečni izveštaj o monitoringu kvaliteta vazduha u novembru. Izveštaj nepotpun i nejasan.  Većina lokalnih medija slabo zainteresovana za obaveštavanje javnosti o aerozagađenju, rizicima za zdravlje i merama za smanjenje aerozagađenja.

Ovaj izveštaj je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.