Elektronska javna rasprava – Gradjani više pitali nego predlagali

Gradjani Valjeva elektronskim putem dostavili su dvadesetak pitanja i predloga  vezanih za novi budžet , a u sklopu javne rasprave koja se ove godine održala na ovaj način zbog epidemiološke situacije. Pitanja koja su gradjani postavili odnosila su se uglavnom na infrastrukturne probleme grada.

Ove godine javna rasprava nije održana na uobičajeni način, a  gradjani su ovoga puta mogli svoje predloge i pitanja da postave putem mejl adrese. Istovremeno brojna pitanja gradjana prikupio je  i Lokalni front Valjevo i ista prosledio Gradskoj upravi.

Gotovo standardno, kao i godinama unazad, gradjane su u najvećoj meri zanimale izgradnja ulica, kanalizacije, vodosnabdevanje i aerozagadjenje. Tako su se pitanja odnosila na kanalizaciju u Poparama, asfaltiranje nekoliko ulica u toj MZ, igralište za decu. Potom bila su tu pitanja vezana i za obdanište, Šestu školu , aerozagadjenje.

Odgovori gradske vlasti bili su različiti u zavisnosti od pitanja pa su se kretali od toga da sredstva za pojedine namene nisu planiraa preko onih da će predlog biti razmotren i u skladu sa mogućnostima realizovan, ali i da neka pitanja zavise od samih programa javnih preduzeća.

Medju predlozima gradjana našli su se i predlozi direktora ustanova pa i članova Veća. Tako su prihvaćeni predlozi TO Valjevo koja je tražila povećanje obima sredstava za različite namene , počev od isplate penala za sudska rešenja u iznosu od 1,5 miliona dinara do projekta signalizacije za planinu Povlen u istom iznosu.

Dodatnih 200 000 dinara zatražila je Matična biblioteka u cilju potpisivanja ugovora  protivpožarnoj zaštiti. CZNTK Abrašević je zatrražio da se iznos za usluge po ugovoru sa 1,4 miliona uvećaju na 2,4 miliona . Komisija koja je odlučivala po ovim zahtevima odobrila je povećanje od 200 000 dinara.

Narodni muzej zatražio je skoro milion dinara za različite namene počev od plaćanja Toplani, preko stalnih troškova . Grad je delimično prihvato ovaj zahtev , ali se ne navodi u kom iznosu.

Član Gradskog veća zadužen za kulturu Nenad Patijarević zatražio je povećanje sredstava za kulturu i informisanje. Ovaj predlog je prihvaćen pa su sredstva za projekte u kulturi povećana za 500 000 dinara , a za projekte u informisanju  za 2 miliona dinara.

Komisija je takodje prihvatila i predlog člana Veća Vladimira Miškovića zaduženog za sport da se sredstva predvidjena u iznosu od 58 miliona za sportske klubove povećaju na 70 miliona dinara.

Iako su ovoga puta pitanja i predlozi pristizali elektronskim putem generalno gledano pitanja je bilo više nego poslednjih godina na javnoj raspravi uživo. Ne treba zaboraviti da se u protekle 4 godine iz godine u godinu broj zainteresovanih gradjana na raspravama smanjivao i smanjivao. Jedan od razloga za to bila je činjenica da su lica koja je grad delegirao na javnu raspravu bila u nemogućnosti da odgovore na postavljena pitanja jer o njima nisu ni odlučivala , a potom nijedan od predloga nije mogao proći.

I ovaj broj pristiglih pitanja na žalost s jedne strane  svedoči da gradjani Valjeva nisu previše zainteresovani za budžet i način kako će se trošiti , a sa druge očito ne veruju u gradjanski aktivizam. Zašto i kako smo došli do toga pitanje je i za opoziciju i poziciju u Valjevu ?   

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.