Šta reklamira Eko Tamnava kad deponiju čekamo 14 godina?

Kad se završi jedna godina počev od 2006. godine na ovamo jedino što možemo da konstatujemo jeste da je deponija Kalenić kao projekat i dalje u toku. Ni 14. godina kasnije 11 opština nije uspelo da dokumentaciju i administrativne zahteve uredi tako da deponija počne sa radom. Grad Valjevo je i u 2019 godini izdvojio 3,7 miliona za funkcionisanje Eko Tamnave.

Ideja izgradnje depoije Kalenić pozdravljena je u čak 11 opština potpisnica sporazuma o njenoj izgradnji. Valjevo je tada verovalo da će problem gradske deponije koja i dan danas postoji bez upotrebne dozvole konačno biti rešen, ali jednostavno nije. Umesto toga finansiranje preduzeća Eko Tamnava koje radi na pripremi tehničke dokumentacije  i dalje traje, deponije kažu, još par godina neće biti.

Kada je u pitanju funkcionisanje ovog preduzeće u 2019 godini čiji je izveštaj za pomenutu godinu Veće usvojilo navodi se nekoliko podataka:

-ukupna potraživanja od opština potpisnica  iznosila su 14,1 milion  dinara

-ostvareni prihodi bili su na nivou od 14 miliona dinara

-opštine ovom preduzeću zaključno sa 31.12. 2019. godine duguju još 7,1 milion dinara

-grad Valjevo kao poptisnik sa najvećim udelom od 23% izdvojio je u istoj godini 3,7 miliona dinara za funkcionisanje ovog preduzeća

Na strani rashoda se u izveštaju jasno navodi da su obaveze ovog preduzeća u 2019. godini po raznim osnovama iznosile 11,4 miliona. Na šta je otišao najveći deo novca?

-najveće obaveze su prema zaposlenima , zarade i doprinosi  u iznosu od 7,9 miliona dinara

-ostale obaveze 3,4 miliona i tu su opet nakanade za članove Skupštine, usluge po ugovorima i ostale obaveze.

U izveštajju se ne navodi koliko zaposlenih ima ovo preduzeće niti o kakvoj se kvalifikaciji zaposlenih radi.

Od pomenutih 14 miliona kako se može videti u izveštaju za kancelarijski materijal i opremu utrošeno je 349 482 , komunalne usluge 422578 dinara, gorivo za potrebe službenog putovanja 576 913 dinara. Najveće učešće su troškovi zarada u iznosu od 6,8 miliona dinara plus doprinosi na teret poslodavca od 1,3 miliona.  Naknade članovima Skupštine isplaćene su u iznosu od 646 771 dinar.

U rashodima se nalaze i troškovi propagande i reklame iako nije poznato šta bi ovo preduzeće moglo da reklamira s obzirom da je njegov rad još uvek sveden samo na prikupljanje dokumentacije i administrativne poslove, ali za ovu namenu je potrošeno 319 152 dinara. Potom slede usluge po ugovoru, oglasi , beležnik u iznosu od 666 213 dinara. Reprezentacija i kotizacija 333 086 dinara. Troškovi poreza i taksi 66 687 dinara.

Ako prostom računicom saberemo reprezentacije i reklamiranje odnosno propagandu dolazimo do cifre od 657 238 dinara. Dakle više od pola miliona . A šta su aktivnosti za godinu dana?

-potpisan ugovor o izradi projekta za gradjevinsku dozvolu

-potpisan ugovor za tehničku kontrolu  projekta

-potpisan i realizovan ugovor o izradi Revizije regionalnog plana upravljanja otpadom

-potpisan ugovor o prenosu finansijskih sredstava za izradu Studije opravdanosti i projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja  za separaciju otpada na lokaciji reciklažnog centra

-pristupljeno izradi konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge izrade studije opravdanosti za pridruživanje opština Ljubovija Krupanj, Mali Zvornik i sprovedena pomenuta javna nabavka

-sprovedena javna nabavka i potpisan ugovor izrade Idejnog rešenja i Idejnog projekta postrojenja za sekundarnu separaciju komunalnog otpada

Za 365 dana Eko Tamnava stigla je da raspiše javne nabavke, potpiše ugovor i slično.

Evidentno je takodje da se u mnogim potrebnim stvarima stiglo tek do idejnog rešenja. Možda je sada i jasnije zašto tehnička dokumentacija i administrativni poslovi traju 16 godina.

Za to vreme Valjevo koristi deponiju koja je odavno prerasla svoje kapacitete, reciklažni centar i transfer stanica zarastaju u korov i samo je pitanje dana kada ćemo smeće početi da odvozimo u druge opštine uz novčani izdatak skladištenja.

Iznos za reklamu od blizu 400 000 nije mnogo naspram činjenice da je Valjevo do sada izdvojilo oko 30 miliona dinara za rad ovog preduzeća , ali realno šta se reklamiralo?

2 comments on “Šta reklamira Eko Tamnava kad deponiju čekamo 14 godina?

 1. Istina

  Čitam i ne verujem, ali u stvari sve mi je opet jasno.

  Nemamo mi intelektualnih kapaciteta za tako neke projekte i rešavanje problema celog društva.
  Tako je i sa akumulacijom „Rovni“. Narod zaboravlja da se za nju izdojilo preko 120 miliona evra, a predviđena cena koštanja bila ispod 20 miliona. Ona se gradila 30 godina i danas danju meštani okolnih sela nemaju vodu za svoje potrebe. A, firma sa zaposlenima postoji i primaju odlične plate. Šta tu reći, nego da smo debilan i pohlepan narod sa najvećom socijalnom razlikom u Evropi.
  To se lepo angažuje strana konsultantska kuća da izradi studiju, projekte i sve ostalo što treba. Aplicira se za kredite, bespovratne pomoći i eto faabrike za preradu smeća i proizvodnju toplotne energije za čitav region.

  Da ne zaboravimo, tako su predvideli i rešavanje aerozagađenja na 16 godina. Tuga, niko ništa ne zna, samo predpostavljaju od čega je najveće zagađenje u našem gradu… Ponavljam uz pomoć stranih eksperata i ne mešanja u njihov rad, problem se rešava za dve godine.

  Mi smo bruka od naroda. Nekolicina pokupova pola Srbije, gradi apartmane, vile…, dok većina nema ni za dva obroka. Zato, zbogom državo Srbijo, nastavi da izumireš i dalje…

  Reply
  1. Upravnik KP doma

   Brana je isključivo kotistlla za krađu po zakonu,preko koje se obogatio uzak broj ljudi,uglavnom visokih funkcionera SPS a

   Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.