Aero Alarm – Lokalni odgovor – Izveštaj o aerozagadjenju

Ovaj izveštaj je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Kako navode u dopisu , namera im je da poboljšaju obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju.

“ Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica aerozagađenja na zdravlje ljudi. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija i ocenu zagađenosti vazduha je Državna merna mreža. Informacije o javnom informisanju u Valjevu naši aktivisti prate preko izvora dostupnih na internetu, kao i putem telefonske ankete sa predstavnicima organa javne vlasti odgovornih za zdravlje, bezbednost građana i zaštiu životne sredine. Izveštaj, kao i cela akcija su usmereni, ne na zastrašivanje i stvaranje panike, već na mobilisanje građana da preduzimaju mere i donose odluke koje mogu doprineti smanjenju aerozagađenja i zaštiti zdravlja ljudi. ”, navodi se izmedju ostalog u saopštenju.

IZVEŠTAJ

U protekloj sedmici najveći broj dana vazduh u Valjevu je bio zagađen. Samo u sredu i subotu vadzuh je bio PRIHVATLJIV. Gotovo svako veče protekle nedelje u popodnevnim satima zabeleženo je da je vazduh ZAGAĐEN. Najviša zabeležena koncentracija PM10 suspendovanih čestica za proteklu nedelju zabeležena je u nedelju,16.11.2020. u 18.00 časova i iznosila 168,58 µg/m3 . Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu koncentraciju istog dana u 18.00 časova što je iznosilo 150 µg/m3 . b. Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao početi da oseća zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa mogu doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice.

U ponedeljak kada je vazduh bio jako zagađen postojali su uslovi za zdravstveno upozorenje za postojanje vanrednih uslova. Verovatno je da su tada zdravstvenim rizikom bili pogođeni svi stanovnici. c. Na interenet prezentaciji Grada Valjeva (Gradska uprava), kao i na prezentaciji Zavoda za javno zdravlje tokom prošle nedelje nisu na dnevnom nivou objavljivane informacije o visini aerozagađenja u Valjevu. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu ne poseduje internet stranicu.

Ove ustanove koje su odgovorne za bezbednost i zdravlje građana u Valjevu, kao za zaštitu životne sredine, nisu putem obaveštavale javnost dnevnim koncentracijama zagađujućih materija koje sadrži vazduh u Valjevu, niti su upozoravale građane na mogući rizik za zdravlje, niti na mere zaštite ili ublažavanja uticaja. (Sektor za vanredne situcije MUP Srbije, Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje u Valjevu).

Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

2. Prikaz organa javne vlasti u Valjevu koji su na dnevnom nivou obaveštavali javnost o kvalitetu vazduha

U petak 14.11. 2020, smo pokušali da kontaktiramo predstavnike javnih ustanova odgovornih za zdravlje, bezbednost i zaštitu životne sredine u Valjevu. Direktor Zavoda za javno zdravlje nam je saopštio: da nema zvanične informacije o kvalitetu vazduha u Valjevu, da Zavod za javno zdravlje ne obaveštava javnost na dnevnom nivou, da ne meri kvalitet vazduha u Valjevu, te da Grad Valjevo nije zaključio ugovor za uslugu merenja kvaliteta 3 vazduha ovom ustanovom, te da ne poseduju informacije od 1.11.2020.

 Nismo uspeli da dobijemo odgovorne osobe u Sektoru za vanredne situacije u Valjevu (MUP) koristeći se brojevima telefona koji su dostupni na internetu. Saznali smo i da Gradska uprava Valjevo ne planira da objavljuje informacije o kvalitetu vazduha na dnevnom nivou.

U subotu, 14.11.2020, organizacija iRevolucija je u Valjevu organizovala debatu o klimatskim promenama u okviru međunarodne akcije Climathon. Tema tebate je bilo smanjenje aerozagađenja i obaveštavanje javnosti u Valjevu. U razgovoru su učestvovali predstavnici udruženja koja su aktivna u oblasti zaštite životne sredine, stručnjaka za životnu sredinu, preduzetnika i medija.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.