Završen projekat izgradnje kanalizacije u naselju Bair

Finalnom konferencijom i zvanično je zaršen projekat izgradnje kanalizacione mreže u naselju Bair. Projekat je finansirala EU zajedno sa gradom Valjevom.

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže sprovedeni su u okviru projekta „Živeti zajedno – Unapređenje kanalizacione mreže u romskom naselju Bair u Valjevu“. Projekat je realizovan u okviru Programa EU PRO, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije. Nosilac projekta je Grad Valjevo, a partner na projektu JKP „Vodovod“ Valjevo. Ukupna vrednost projekta iznosi 234.310 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 150.000 evra, a sufinansiranje grada Valjeva iznosi 84.310 evra.

Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže u naselju Bair trajala je od kraja jula 2019. do aprila 2020. godine. Radove je sproveo konzorcijum izvođača koji je predvodio GP „Kompresor Ing“ d.o.o. iz Valjeva. Izgradjeno je i rekonstrisano 636 metara kanalizacione mreže i asfaltirano je šest ulica.

„Projekat „Živeti zajedno je realizhovan zajedničkim sredstvima EU i grada Valjeva . U okviru pprojekta izgradjena je nova i rekonstruisana postojeća kanalizaciona mreža u naselju Bair. Realizacija projekta je značajna jer su poboljšani i uslovi i kvalitete života u ovom naselju, povećali smo gradsku infrastruktutu i uticali na zaštitu životne sredine. Za Valjevo je svako naselje važno, Bair je blizu sentra grada, a nije imalo reggulisanu kanalizacionu mrežu. Zahvaljujem se EU koja je finansirala projekat UNOPSu u realizaciji . Cilj nam je da sva naselja na teritoriji grada budu bolja i lepša mesta za život svih nas.“, rekao je gradonačelnik Valjeva Lazar  Gojković.

Kako se moglo čuti razmišlja se i o subvencionisanju priključka na mrežu , a Dragana Novakovićiz UNOPS-a  je najavila i projekte iz oblasti aerozagadjenja.

 „Drago mi je da danas zajedno završavamo ovaj projekat . Osim izvedenog projekta infrastrukture stanovnici Baira dobiće i unaredjene komunalne usluge. Osim toga uticaj na zaštitu životne sredine je značajan jer se sistem za  prečišćavanje otpadnih voda angažuju , a sve otpadne vode preko ovog rekonstrisanog dela se dovode do tog sistema. Ovo je i cilj programa EU PRO koji finansira EU, poboljšanje uslova života , inače ovo je jedan od 37 projekata koje EU sprovodi u Srbiji , a koji su vredni oko 4 miliona evra“, rekla je Novaković.

U projektu je urađena nova fekalna kanalizaciona mreža u ulicama Milovana Glišića, Alekse Šantića, Bobovčevoj i Šumadijskoj, dok je u delu Šumadijske ulice (donji krak) postavljena glavna cev gde su predviđeni prepumpni kućni priključci za korisnike.

Rekonstrukcija postojeće fekalne kanalizacione mreže urađena je u ulicama Pop Andrije i Bairskoj. Prilikom rekonstrukcije pronađene su postojeće šahte. Ispitivanjem je zaključeno da su u dobrom stanju. Kućni priključci su vođeni do šahti, a jedino gde tehnički nije bilo izvodljivo vršeno je priključivanje direktno na cev.

Nakon završetka radova sve ulice su vraćene u prvobitno stanje, tako što je vraćena kocka u Bobovčevoj ulici, a ulice Milovana Glišića, Alekse Šantića, Šumadijska, Pop Andrije i Bairska su kompletno asfaltirane. Asfaltiranje ulica prvobitno nije bilo predviđeno, tako da je to dodatni doprinos ovog projekta, veoma značajan za građane Baira imajući u vidu stanje u kojem su se pre nalazile.

Meštani Baira zadovoljni su uradjenim, potvrdio je Aleksandar Petrović predstavnik gradjana. „Zadovolji svmo svim uradjenim, asfalt je uradjen kako treba , ima još nekih stvari ali to ćemo rešavati. Važno je da nismo zaboravljeni , opština nam pomaže. Evo doneli su nam i ove klackalice i ljuljaške za decu. Ovde ima dosta kuća , preko 50 kuća koje treba sada da se priključe na kanalizaciju“, rekao je Petrovi koji je istakao i da je neophodno u ovom naselju pojačati uličnu rasvetu, urediti drveće i rešiti problem jedne od vodovodnih cevi.

Po završetku ovog projekta neophodno je da Skupština grada poveri poslove održavanja i staranja o mreži JKP Vodovod. Direktor Vodovoda Djordje Milanović je istakao da je projekat itekako važan . „Čim sve bude preneto na Vodovod preostaje period od 90 dana da se gradjani prijave za priključke kako bismo nakon toga i mogli da pristupimo radovima na njihovom priključenju“, rekao je Milanović.

Pored aktivnosti koje se odnose na izgradnju kanalizacione mreže, projektom su predviđene i aktivnosti koje se odnose na promociju, kao i na primenu principa dobrog upravljanja kroz veću participativnost građana u procesu odlučivanja, nediskriminaciju, jednakost, kao i unapređenje lokalnih odluka, procedura i propisa iz ove oblasti.

Ukupna dužina nove fekalne kanalizacione mreže iznosi 636 metara bez kućnih priključaka, od čega je gravitaciona kanalizacija dužine L= 587.28m, a dužina kanalizacije pod pritiskom L= 48,48m. Priključenje nove kanalizacije na gradsku kanalzacionu mrežu izvršeno je na raskrsnici ulica Milovana Glišića i Birčaninove.

Kućni priključci su vođeni do šahti, a jedino gde tehnički nije bilo izvodljivo vršeno je priključivanje direktno na cev. Kućni priključci su u dogovoru sa korisnicima ostavljani do njihovih privatnih parcela. Ukupan broj izvedenih kućnih priključaka iznosi 48 ukupne dužine 293.35m.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.