Za bolnicu tri dezinfekciona tunela , Toplana da nastavi grejanje ujutro i uveče

Na sednici Štaba za vanredne situacije grada Valjeva je na sednici održanoj u četvrtak, 30. aprila 2020. godine, Štab je doneo  zaključke:

1. U Zaključku Štaba za vanredne situacije grada Valjeva broj: 112-545/20-04/1 od 16.04.2020. godine, u tački 3. posle rečenice: “Troškovi sahrane obuhvataju troškove: preuzimanja, prevoza, pogrebne opreme i sahranjivanja preminulog”, dodaje se rečenica koja glasi:

“Izuzetno, ukoliko su za preminula lica plaćeni troškovi sahrane njihovim porodicama isplaćuje se iznos od 60.000,00 dinara na ime novčane pomoći a u skladu sa priloženom dokumentacijom.”

2. NALAŽE SE Gradskoj upravi grada Valjeva da, u skladu sa Zaključkom br. 112-489/1/20-04/1 od 08.04.2020. godine i računima dostavljenim od korisnika sredstava, sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, prenese sledeća sredstva:

– Društvu za promet EUROPROM doo Valjevo za vrednost robe utrošene za pripremu 455 paketa humanitarne pomoći socijalno ugroženim građanima – iznos od 699.363,21 dinara.

– Opštoj Bolnici Valjevo za nabavku 3 dezinfekciona tunela, uređaja za pripremu destilovane vode, 200 višekratnih radnih kombinezona, 150 antibakterijskih gelova od 250ml i za izvedene radove na gastro prekovid odeljenju – iznos od 1.953.555,35 dinara.

3. NALAŽE SE PU “Milica Nožica” da Štabu za vanredne situacije grada Valjeva dostavi Plan započinjanja delatnosti (popis objekata koji će raditi i broj dece koja će boraviti u njima) i dinamiku aktivnosti na provođenju preventivnih mera koje su navedene u instrukciji Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

4. PREPORUČUJE SE JKP “Toplana Valjevo” da nastavi sa grejanjem stanova u popodnevnim i večernjim satima za vreme trajanja policijskog časa.

5. NALAŽE SE Gradskoj upravi grada Valjeva da započne pripreme za pojavu novog talasa epidemije izradom Programa aktivnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/16).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.